Search

 
Found: 40

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... ความคิดสร้างสรรค์และไลฟ์สไตล์ และกีฬาและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตและผู้แทนจากกระทรวงเศรษฐกิจ ารค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) จะร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม Mega Event & Festivals Business Forum & Matching ในวันที่ 23 มีนาคม ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีฉลองการนำเข้าเครื่องปรับอากาศงวดแรกของบริษัทซัยโจ เด็นกิ ในญี่ปุ่น

... เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดี โดยชื่นชมบริษัทซัยโจ เด็นกิฯ ที่เป็นบริษัทที่ทำการค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง จนมีมาตรฐานสินค้าเป็นที่ยอมรับ โดยได้รางวัลต่าง ๆ จากภายในไทยและต่างประเทศ และถือเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยในญี่ปุ่นให้เป็นที่ยอมรับ ...
08/05/2015

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทยเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

... รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายทัตสึยะ เทราซาวะ รอง รมช. ฝ่ายการต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจ ารค้าและอุตสาหกรรม นายโคจิ ฟูจิโมโตะ รองผู้อำนวยการ กองนโยบายดูแลสุขภาพ สำนักนายกรัฐมนตรี นายมาซาทากะ ...

พล.อ.อ. ประจินฯ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

... ตามนโยบาย Thailand 4.0 โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้พบหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ ารค้า และอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว ...

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน Mega Event & Festivals Business Forum & Matching

... งานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากภาครัฐญี่ปุ่น โดยนาย Shigeru Furuichi, รองผู้อำนวยการแผนกอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กระทรวงเศรษฐกิจ ารค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) ได้ร่วมกล่าวต้อนรับ และนาย Sanae Ichii เลขาธิการ Visual Industry Promotion Organization (VIPO) ได้บรรยายเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนเอกชนญี่ปุ่นเข้าไปจัดมหกรรมนานาชาติด้าน ...

งานสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “ Thailand: Additional Incentive for Immediate investment in Manufacturing and Development of Medical Related Products” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน และสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม กรุงโตเกียว

... และความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาค (Medical Hub) โดยนาย FUKUOKA Noriyoshi รองผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้า กระทรวงเศรษฐกิจ ารค้า และอุตสาหกรรม (METI) ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายการให้เงินอุดหนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อกระจายห่วงโซ่การผลิต ...
BOI METI
27/05/2020

2012.12.18-19 ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการ UNCTAD รับรางวัล Asia Cosmopolitan Awards

... ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจ ารค้าและอุตสาหกรรม และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และร่วมแสดงความยินดีกับ ...
26/12/2012

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวปาฐกถาในการประชุมสามัญประจำปีสมาคมมิตรภาพอาคิตะ - ไทย

... เนื่องจากได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ ารค้า และอุตสาหกรรม พร้อมคณะนักธุรกิจ และสื่อมวลชน ญี่ปุ่น รวมเกือบ 600 คน ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ย. 60 และการเยือนญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ...

งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17 เปิดตัวขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่

... รองผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว / นาย Setsuo Iuchi อธิบดีกรมนโยบายเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภูมิภาค กระทรวงเศรษฐกิจ ารค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น และนาย Teisuke Kitayama ประธานสมาคมไทย – ญี่ปุ่น และประธานสมาพันธ์ธุรกิจไทย ...

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์รอบด้านกับจังหวัดอาคิตะ

... รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในมิติต่าง ๆ เช่น การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และการศึกษาและกีฬา ... ... ผู้ว่าราชการจังหวัดอาคิตะ ได้นำคณะผู้แทนกว่ 80 คน เดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน ...
03/08/2016
Pages: Prev. 1 2 3 4
  relevance date