Search

 
Found: 24

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำประธานธนาคาร Hokuto

... โดยได้มีการหารือในประเด็นต่าง ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง จ.อาคิตะ กับไทย ทั้งในด้านค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งการเยือนไทยของผู้ว่าราชการจังหวัดอาคิตะ ระหว่างวันที่ ...
Hokuto
08/06/2016

งานเลี้ยงอาหารกลางวันคณะ The International Friendship Exchange Council

... ในระหว่างการรับประทานอาหารได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความร่วมมือต่างๆ เช่น การลงทุนในอุตสาหกรรม Super Clusters การท่องเที่ยว การจัดงานเทศกาลไทย และการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย ...
FEC
18/05/2016

ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุคุโอกะเข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูตฯ

... เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดฟุคุโอะกะกับไทยให้ยิ่งแน่นแฟ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการค้า การลงทุน การแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การเตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุ และความร่วมมือในด้านศิลปะวัฒนธรรม ...
23/06/2016

นายกสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย ของ สจ. คานากาวะ นำคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูตฯ

... ระบุว่าในช่วงเดือนเม.ย. - พ.ค. 61 จะนำคณะผู้บริหารและสมาชิกสมาคมฯ เดินทางเยือนไทย เพื่อศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และด้านสังคม ขณะเดียวกัน จะนำยาสีฟันจำนวน 6,000 หลอด อภินันทนาการจากบริษัท Nippon Zettoc ไปบริจาคให้กับมูลนิธิสำหรับผู้ด้อยโอกาสต่าง ...
24/11/2017

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย

... ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาของทั้งสองประเทศ รวมทั้งประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ อาทิ การลงทุนใน EEC ของบริษัทญี่ปุ่น โดยเฉพาะด้านนวัตกรรม และความร่วมมือด้านการเกษตร โดยปัจจุบันจังหวัดเอฮิเมะ ...
17/09/2019

กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาวะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในจังหวัดโอกินาวะ เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างกัน อนึ่ง กสม. Sakumoto เข้าดำรงตำแหน่ง กสม. ณ เมืองนาฮา ตั้งแต่ปี ...

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.ชิมาเนะ

... โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการศึกษา ปัจจุบัน จ.ชิมาเนะ ได้เปิด Business Support Office ของจังหวัดฯ ที่กรุงเทพฯ ...
09/11/2014

คณะคณาจารย์และนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 61 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... คณะยังได้รับฟังสรุปเกี่ยวกับด้านต่างๆ อาทิ นโยบายการทหาร ด้านแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น การลงทุนและการท่องเที่ยว จากหัวหน้าสำนักงานประจำกรุงโตเกียว
19/12/2018

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมโครงการอิชิโนเซกิ โซล่า เพาเวอร์ 1 จีเค

... ซึ่งเป็นบริษัทสาธารณูปโภคในภูมิภาคTohoku ของประเทศญี่ปุ่น โดยจะเริ่มขายไฟฟ้าได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 ทั้งนี้ การลงทุนในโครงการดังกล่าว ถือเป็นโครงการแรกของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.โททโทริ

... ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดที่จะกระชับความสัมพันธ์ในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังได้พบหารือและรับประทานอาหารกับผู้แทนระดับสูงของ ...
10/11/2014
Pages: Prev. 1 2 3 Next
  relevance date