Search

 
Found: 24

งานเทศกาลไทย ณ เมืองฟูกูโอกะ ครั้งที่ 1

... ตุลาคม 2561 เนื่องจากจังหวัดฟูกูโอกะเป็นท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม กอปรกับจังหวัดฟูกูโอกะยังมีความร่วมมืออันยาวนานกับประเทศไทย ...

สำนักงานในโตเกียว

... ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโตเกียว Bangkok Bank Bldg., 2-8-10 Nishi-shimbashi, Minato, Tokyo 105 03 3503 3333 03 3502 6420 ศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวอาเซียน Central Building, 4-10-3 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104 03 3546 2031 03 3546 9050
10/04/2018

เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดฮิโรชิมะ

... อย่างต่อเนื่องเพื่อหารือกับผู้แทนระดับสูงของจังหวัด รวมถึงเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย ในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เมื่อปี 2559 มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับฮิโรชิมะ เท่ากับประมาณ 158,...
24/05/2017

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

เมื่อวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2558 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ เพื่อพบหารือกับผู้แทนระดับสูงของภาครัฐ และภาคเอกชนของญี่ปุ่น ตลอดจนบรรยายเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของไทยให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับฟัง...
Pages: Prev. 1 2 3
  relevance date