Search

 
Found: 13
Where: tags — งานเทศกาลไทย [x] โยโยงิ [x]

งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 20

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 20 ตามคำเชิญของ ... ... เซนได ชิสึโอกะ ฟูกูโอกะ โออิตะ ซากะ และโอกินาวา งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียวในปีนี้ มีธีมชื่อว่า ยิ่งรู้จัก ...

โปสเตอร์งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 20

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 20 ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ ... ... พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-20.00 น. ลานบริเวณจัดงาน สวนสาธารณะโยโยงิ มาร่วมกันเยอะๆ นะคะ    

โปสเตอร์งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 19

ขอเชิญเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 19 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2561 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว

งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18

... ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของไทยในกรุงโตเกียว จัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว ภายใต้หัวข้อ... ... ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย – ญี่ปุ่น       งานเทศกาลไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อสาธารณชนญี่ปุ่น...

ประกาศรับสมัครผู้รับเหมาจัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 18

... กรุงโตเกียว มีความประสงค์จะจัดจ้างบริษัทรับเหมาจัดงานเพื่อร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2560 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีความประสงค์จะจัดจ้างบริษัทรับเหมาจัดงานเพื่อร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ...

งานแถลงข่าวเกี่ยวกับงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17

... ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2559 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ และนางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่... ... นอกจากนี้ ยังมีการแสดงสาธิตมวยไทยโดยค่ายมวย Hamakko Muay Thai Gym ซึ่งจะแสดงในงานเทศกาลไทยด้วย โดยมีสื่อมวลชนญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้าทำข่าวกว่า 30 ราย  VTR ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่...

งานแถลงข่าวเกี่ยวกับงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17

... ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2559 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ และนางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่... ... นอกจากนี้ ยังมีการแสดงสาธิตมวยไทยโดยค่ายมวย Hamakko Muay Thai Gym ซึ่งจะแสดงในงานเทศกาลไทยด้วย โดยมีสื่อมวลชนญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้าทำข่าวกว่า 30 ราย VTR ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่...

งานเทศกาลไทยในนาโงย่า 2015

... พวงเกตุแก้ว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทยในนาโงยา ครั้งที่... ... ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยในจังหวัดไอจิ และพื้นที่ใกล้เคียงในการทำหนังสือเดินทาง... ... นับเป็นงานเทศกาลไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับความสนใจไม่น้อยไปกว่างานเทศกาลไทย ณ สวนโยโยงิ กรุงโตเกียว และโอซากา
20/06/2015

2014.05.17-18 งานเทศกาลไทยครั้งที่ 15

... กรุงโตเกียว ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของไทยในกรุงโตเกียว จัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 15 ขึ้น ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว ภายใต้หัวข้อ “สมุนไพรและเครื่องเทศไทย” ... ... แขกรับเชิญทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่นทั้งสิ้น 15 ท่านได้เปิดสัญลักษณ์ครบรอบปีที่ 15 งานเทศกาลไทยร่วมกันคูหาในงานเทศกาลไทยครั้งที่ 15 ...
21/05/2014

2013.05.25-26 งานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโงยา ครั้งที่ 9

... กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโงยา ... ... และร่วมออกคูหาประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่น ... ... นับเป็นงานเทศกาลไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับความสนใจไม่น้อยไปกว่างานเทศกาลไทย ณ สวนโยโยงิ กรุงโตเกียว และโอซากา ... ... รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านแรงงานและการประกอบอาชีพในญี่ปุ่นจากสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น งานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโงยา ...
03/06/2013
Pages: 1 2 Next
  relevance date