Search

 
Found: 105

ศึกษาต่อในญี่ปุ่

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาและการศึกษาต่อในญี่ปุ่ ระบบการศึกษา ระบบการเรียนการสอนในญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 2... ... และด้วยความเป็นชาวต่างชาติ ทำให้ต้องใช้ความพยายามมากกว่านักเรียนคนอื่น ... ... จึงอาจมีปัญหาและอุปสรรคบ้างในช่วงแรก แต่เมื่อสามารถปรับตัวได้แล้วก็จะทำให้การเรียนง่ายขึ้น ... ... หรือสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทุนรัฐบาลไทยได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ...
24/05/2016

2013.04.20 ออท.และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะกรรมการเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่ (Thai Network in Japan: TNJ)

... เพื่อดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหาในการใช้ชีวิตในญี่ปุ่ และพัฒนาศักยภาพคนไทยในญี่ปุ่นในด้านต่างๆช่ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและสถาบันครอบครัว ...
24/04/2013

การยกเว้นวีซ่ากับปัญหาการลักลอบทำงานในญี่ปุ่นของคนไทย

นับตั้งแต่ญี่ปุ่นได้ยกเว้นวีซ่าให้คนไทยสามารถท่องเที่ยวในญี่ปุ่นได้ไม่เกิน 15 วั เมื่อวันที่ ... ... ก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับแก๊งค์หลอกลวงคนไทยไปลักลอบทำงานในญี่ปุ่นโดยอาศัยช่องว่างจากการได้รับยกเว้นวีซ่าเข้าญี่ปุ่นดังกล่าว... ... โดยอ้างว่ามีงานกรรมกรให้ทำในต่างจังหวัดของญี่ปุ่ช่ รับจ้างปลูกผัก กรรมกรก่อสร้าง ถึงแม้ว่าเรื่องการหลอกลวงไปทำงานที่ญี่ปุ่นจะมีมานานแล้ว...

คำถามที่พบบ่อย: อยากกลับไทย เมื่อไหร่จะได้กลับ วีซ่าใกล้หมดแล้ว ต้องทำอย่างไร

คำถามที่พบบ่อย: อยากกลับไทย เมื่อไหร่จะได้กลับ วีซ่าใกล้หมดแล้ว ต้องทำอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่ ️   1. ลงทะเบียนในแบบฟอร์มแจ้ งความประสงค์จะเดินทางกลับไทยฯ ... ... นละประมาณ 200 คน จำนวนคนไทยจากญี่ปุ่นที่ สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ ... ... โดยพิจารณาข้อมูลของผู้ลงทะเบี ยนอย่างรอบคอบ เช่ เด็กและเยาวชนที่ติดค้างอยู่ ... ... และได้ทยอยจัดให้คนไทยในญี่ปุ่ นเดินทางกลับไทยตามโควต้าที่ได้ ...
03/05/2020

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับมาตรการสำหรับคนไทยที่เดินทางจากญี่ปุ่นกลับไทย

... ชั่วโมงแต่ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (หัวข้อ ... ... ขอให้ระบุชื่อผู้ที่เดินทางพร้อมวันเดินทาง) และสถานเอกอัครราชทูตฯ ... ... แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย download ได้ที่   http://site.thaiembassy.jp/th/news/announcement/8719/ ... ... มาตรการดังกล่าวครอบคลุมเมืองใดในญี่ปุ่นบ้าง เฉพาะผู้ที่เดินทางจากกรุงโตเกียวเท่านั้นหรือไม่?...
23/03/2020

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่

... กฎหมายของประเทศนั้นๆด้วย ตัวอย่างเช่นในญี่ปุ่ คนไทยที่มาท่องเที่ยวอาจจะเคยสงสัยว่าเพราะอะไรในญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆช่างหาถังขยะได้ยากเหลือเกิน ไม่เหมือนเมืองไทย สาเหตุนั่นก็เพราะว่าที่ญี่ปุ่นมีการรณรงค์ให้เก็บขยะไปทิ้งนั่นเอง จึงทำให้บ้านเมืองเขาดูสะอาดตาอยู่เสมอ ...

2014.01.20 ประชาสัมพันธ์การกลับมาของไก่สดไทยในญี่ปุ่

... กรุงโตเกียว ได้ร่วมกับบสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ... ... เพื่อเฉลิมฉลองการกลับมาของไก่สดไทยในญี่ปุ่ โดยมีนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ ... ... และผู้ประกอบการร้านอาหารที่ใช้ไก่ในการประกอบอาหารเข้าร่วมกว่า ... ... และให้ผู้ร่วมงานทดลองชิมอาหารไทยและญี่ปุ่นที่ใช้ไก่สดไทยประกอบอาหารช่ ไก่ย่างแบบญี่ปุ่ ไก่ย่างแบบไทย ...
21/01/2014

คู่มือคนไทยในญี่ปุ่ ปี 2559 ฉบับออนไลน์

“คู่มือคนไทยในญี่ปุ่น” เล่มนี้เป็นเล่มที่ 5 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ ... ... นโยบายหลักประการหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศคือการช่วยเหลือคุ้มครองและปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน ซึ่ง “คู่มือคนไทยในญี่ปุ่” เล่มนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทยที่ใช้ชีวิตในญี่ปุ่ ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวั ...
03/03/2016

2013.09.17การบรรยายพิเศษ กฎหมายไทยใกล้ตัว และ ความรู้สู้ภัยพิบัติ

... สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยายและตอบข้อซักถามในหัวข้อ กฎหมายไทยใกล้ตัว โดยได้รับความร่วมมือจากคณะอัยการสูงสุดจากประเทศไทย นำโดยนายสัตยา อรุณาธารี รองอัยการสูงสุด... ... ให้ความรู้และข้อแนะนำในการรับมือกับภัยพิบัติให้แก่คนไทยในญี่ปุ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ... ... ตลอดจนให้คำแนะนำในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแก่คนไทยที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษนี้ด้วยสำหรับภาคบ่าย...
17/09/2013

2013.07.14 สถานเอกอัครราชทูตฯ เผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงาน Open Campus ของมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา

... และได้ส่งเสริมการเรียนภาษาไทยโดยการจัดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นเวทีให้นักศึกษาภาควิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในญี่ปุ่ ได้แสดงความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย โดยได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 7 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 ฝ่ายสารนิเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ ...
17/07/2013
Pages: 1 2 3 4 5 ... 11 Next
  relevance date