Search

 
Found: 6

2013.07.03 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัดไซตามะ

... เอกอัครราชทูตธนาธิป อุปัติศฤงค์ ได้เดินทางเยือนจังหวัดไซตามะดยได้เข้าพบหารือกับนายคิโยชิ อุเอะดะ ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ และกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นในระหว่างการประชุมประจำปีของสมาคมมิตรภาพไซตามะ-ไทยในการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ ...
05/07/2013

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Kiyoshi Ueda ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.59 เวลา 14.25 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ...

2013.08.14 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่นายคิโยชิ อุเอดะ ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะและคณะ ในโอกาสที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะจะเดินทางเยือนประเทศไทยในระหว่างวันที่ ...
15/08/2013

เทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบุญบั้งไฟไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 22

... ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 22 ที่เมืองชิชิบุ จังหวัดไซตามะ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559 นางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา และคณะจากประเทศไทย ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองยโสธร ...

เทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบุญบั้งไฟไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 23

... “เทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบั้งไฟริวเซ” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 23 ที่เมืองชิชิบุ จังหวัดไซตามะ ซึ่งคณะจากประเทศไทยที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองยโสธร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ...
07/10/2017

2013.10.12-14 สถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่างๆ

... ระหว่างวันที่ 12-14 ต.ค. 2556 สอท. ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมในกรุงโตเกียวและจังหวัดต่างๆ ดังนี้      1. เทศกาลนางามาสะมิตรภาพญี่ปุ่น ... ... และนายสุรพล เศวตเศรณี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ... ... และคณะจากประเทศไทย ประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ... ... ซึ่งจัดขึ้นที่อำเภอชิชิบุ จังหวัดไซตามะ เป็นประจำทุกปีเพื่อบวงสรวงและแสดงความขอบคุณแด่เทพเจ้า ...
18/10/2013
  relevance date