Search

 
Found: 1
Where: tags — การเยือนญี่ปุ่น [x]

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

เมื่อวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2558 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ... ... ตลอดจนบรรยายเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของไทยให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับฟัง โดยรองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ ตัดสินใจเลือกญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่เดินทางเยือน... ... และเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของไทย ในระหว่างการเยือน รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ และคณะ มีโอกาสได้พบปะกับระดับสูงของรัฐบาลญี่ปุ่นหลายคน...
  relevance date