Search

 
Found: 20

คณะยุวทูตโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นขององค์กร IM Japan เยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

... กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของไทย จำนวน 17 คน ที่เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นตามโครงการยุวทูตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นขององค์กร IM Japan(International Manpower Development Organization, Japan) ในโอกาสที่มาเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ... ... และใช้โอกาสนี้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จักประเทศไทยดียิ่งขึ้
09/03/2015

2014.08.30 - 31 งานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะ ครั้งที่ 5

... ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้ ณ บริเวณถนน อาโอบะ ซิมโบล เมืองชิสึโอกะ  จังหวัดชิสึโอกะ ระหว่างวันที่ ... ... สิงหาคม 2557 โดยสมาคมญี่ปุ่-ไทยจังหวัดชิสึโอกะเป็นผู้จัดงานหลัก สถานเอกอัครราชทูตฯ ... ... อามาโนะ  ประธานสมาคมไทย-ญี่ปุ่นจังหวัดชิสึโอกะ ... ... ยังได้เชิญผู้สาธิตจากกลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่ามาสาธิตวิธีการสานกระเป๋า เพื่อให้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวญี่ปุ่ ...
03/09/2014

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความสวยงามและมีวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันตามฤดูกาลทำให้ในทุกๆปีมีคนต่างชาติที่อยากเข้ามาสัมผัสความสวยงามของญี่ปุ่นโดยเฉพาะคนไทย ... ... ที่ยิ่งหลังจากญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่า ก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยหลั่งไหลเข้ามาในญี่ปุ่นเกือบจะ ... ... คนญี่ปุ่นเองหากวันไหนที่รู้ตัวว่ามีงานสังสรรค์ต้องดื่มสุรา ... ... รวมถึงเข้าใจกฎหมายบ้านเมืองของเจ้าบ้านเขาด้วย จึงอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่ ...

2013.10.06 งานเทศกาลไทยในเมืองเซนได ครั้งที่ 1 และ Max Muay Thai World Champion 2013 JAPAN

... ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทยในเมืองเซนไดครั้งที่ 1 ณ ... ... คูหาสาธิตและสอนการแกะสลักไทย รวมทั้งคูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ... ... และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย และความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นมากขึ้น     ในค่ำวันเดียวกัน ... ... ซึ่งนอกจากการแข่งขันดังกล่าวจะเป็นการเผยแพร่ให้มวยไทยซึ่งเป็นศิลปะป้องกันตัวประจำชาติไทยเป็นที่รู้จักแล้ว ยังมุ่งส่งเสริมการฟื้นฟูภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นซึ่งได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและสึนามิ  ...
11/10/2013

การยกเว้นวีซ่ากับปัญหาการลักลอบทำงานในญี่ปุ่นของคนไทย

นับตั้งแต่ญี่ปุ่นได้ยกเว้นวีซ่าให้คนไทยสามารถท่องเที่ยวในญี่ปุ่นได้ไม่เกิน ... ... เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับแก๊งค์หลอกลวงคนไทยไปลักลอบทำงานในญี่ปุ่นโดยอาศัยช่องว่างจากการได้รับยกเว้นวีซ่าเข้าญี่ปุ่นดังกล่าว ... ... อีกทั้งอาจถูกยึดใบอนุญาตประกอบกิจการได้ นายเอไม่ถอดในเมื่อเสียเงินเสียทองค่าเดินทางไปแล้ว ... ... เงินติดตัวร่อยหรอไม่ถึงสามพันเยน ไม่รู้จะไปนอนที่ไหน ข้าวปลาก็ไม่ตกถึงท้องมา ...

2013.08.03-30 โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่

... กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่ ระหว่างวันที่ 3-30 สิงหาคม 2556 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่ จัดอบรมหลักสูตรนวดเท้าเพื่อสุขภาพและหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ... ... อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ศิลปะและวิชาการนวดแผนไทยให้เป็นที่รู้จั และรักษาภาพลักษณ์ของการนวดแผนไทยให้เป็นวิชาชีพที่สุจริตและมีเกียรติ ...
02/09/2013

2013.07.30-31 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดโทยามะ

... พร้อมด้วยนางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ ภริยา ได้เดินทางเยือน .โทยามะ เพื่อพบปะกับผู้แทภาครัฐระดับสูงและภาคเอกชน รวมทั้งบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่ ให้แก่นักธุรกิจและผู้สนใจใน . โทยามะ ในระหว่างการประชุมประจำปีครั้งที่ ... ... แข็งขันในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและ .โทยามะ และทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นใน .โทยามะ และหวังว่าสมาคมฯ จะมีบทบาทที่แข็งขันยิ่งขึ้นต่อไป ...
02/08/2013

2013.06.30 เอกอัครราชทูตร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารไทย-ญี่ปุ่ จัดโดย Yum! Yam! SOUL SOUP KITCHEN

... ผ่านการทำอาหารไทยอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว เพื่อเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในท้องถิ่นของญี่ปุ่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารไทย-ญี่ปุ่ จัดโดยกลุ่ม NPO Yum! Yam! SOUL SOUP KITCHEN ซึ่งได้จัดกิจกรรมโดยนำผักและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากจังหวัดต่างๆ ...
03/07/2013

2013.02.05-12 ประเทศไทยเข้าร่วมงานเทศกาลหิมะเมืองซัปโปโร ครั้งที่ 64

... ครั้งที่ 64 และการแข่งขันแกะสลักหิมะประจำปี ครั้งที่ ... ... เมื่อวันที่ 5-12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นประเทศหลักที่ได้จัดแสดงรูปปั้นหิมะขนาดใหญ่ ... ... และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประเทศไทยอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้ชมชาวญี่ปุ่นและนานาชาติที่เข้าชมงานได้รู้จักประเทศไทยผ่านกิจกรรมและสื่อต่าง ... ... ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่ โดยในปีนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ ...
08/02/2013

2012.10.20 งานประชุมวิชาการนานาชาติ ไทย-ญี่ปุ่ ครั้งที่ 5

... กล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ไทย-ญี่ปุ่ ครั้งที่ 5 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว จัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ ... ... ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการต่อยอดต่อไป
25/10/2012
Pages: Prev. 1 2
  relevance date