Search

 
Found: 37

2014.07.10 เอกอัครราชทูตร่วมรับประทานอาหารกับเจ้าของร้านอาหารไทยเอราวัณ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ร่วมรับประทานอาหารกับเจ้าของร้านอาหารไทยเอราวัณ ย่านชินจุกุ ซึ่งได้เปิดตัวเมื่อเดือนเมษายน 2557 หลังจากเปลี่ยนเจ้าของใหม่ โดยเจ้าของในปัจจุบันมีร้านอาหารในเครือมากมาย ...
16/07/2014

2013.10.30 เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานแถลงข่าวประกาศตัวโครงการ TRY! THAI SELECT

... เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Thai Select ซึ่งมีทั้งหมด 100 ร้าน ทั่วประเทศญี่ปุ่น (เข้าร่วมโครงการ 91 ร้าน) เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรับประทานอาหารไทยในร้านอาหาร Thai Select ทั่วประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งสร้างและขยายการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับเครื่องหมาย ...
08/11/2013

สำนักงานพาณิชย์ร่วมกับ ททท. และ Tabelog จัดกิจกรรมส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ทั่วญี่ปุ่น

... ก.ย. 2563 เพื่อลุ้นรับรางวัลประกวดภาพถ่ายอาหารไทย โดยรางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไปกลับโตเกียว-กรุงเทพฯ (ททท. สนับสนุน) สำนักงานพาณิชย์ร่วมกับ ททท. และ Tabelog จัดกิจกรรมส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ทั่วญี่ปุ่นจำนวน 136 ร้าน โดยขอเชิญชวนทุกท่านส่งรูปอาหารไทยที่ทานในร้านหรือสั่งกลับบ้าน ...
08/09/2020

2014.07.05 เอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีแสดงความยินดีกับ Thai Select Ambassador

... และได้ร่วมพิธีแสดงความยินดีกับผู้ประกาศของรายการฯ ที่ได้รับเลือกให้เป็น Thai Select Ambassador ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองตรา Thai Select ของกระทรวงพาณิชย์ของไทย ว่าเป็นร้านอาหารที่มีมาตรฐานสูงทั้งในด้านรสชาติ ...
07/07/2014

โครงการเผยแพร่อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทยในญี่ปุ่นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์

... ซึ่งเป็นเว็บไซต์แนะนำอาหารและร้านอาหารยอดนิยมในประเทศญี่ปุ่นจัดขึ้น  หลังจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเชิญผู้เข้าร่วมโครงการไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารไทยในกรุงโตเกียว ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพ (Thai Select) จากกระทรวงพาณิชย์ ก่อนนำคณะเดินทางไปประเทศไทยเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของไทยโดยตรง ...
10/08/2015

2013.11.02 ภรรยาอัครราชทูต ร่วมงานเทศกาลอาหารต่างประเทศโรงเรียนมัธยมศึกษาโกะกุไซ

... และสาธิตการแกะสลักผักผลไม้ภายในงาน นอกจากนี้ ได้แจกตำราอาหารไทยซึ่งจัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ แก่ผู้ร่วมงานเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมด้านอาหารไทยแก่ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานอย่างมาก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ...
15/11/2013

2014.06.20 เอกอัครราชทูตเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น

... เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งแก่ชุมชนไทย... ... มาแล้วหนึ่งครั้ง ซึ่งประสบผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม... ... และสามารถนำความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพด้านอาหารไทยให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานและหลักวิชาการ...
24/06/2014

2013.08.25 สถานเอกอัครราชทูตออกคูหาในงานเทศกาลฤดูร้อนโออิดงตาคุ “งานเทศกาลแลกเปลี่ยนนานาชาติครั้งที่ 6”

... สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย การท่องเที่ยวไทย และผลไม้ไทย และได้รับความร่วมมือจากร้านครัวธานีซึ่งเป็นร้านอาหารไทยในพื้นที่ออกคูหาขายขนมไทยในงาน นอกจากนี้ ยังมีมุมนวดไทยโดยสมาคมไทยสัปปายะ และการสาธิตการแสดงมวยไทยโดยค่ายแสนชัยมวยไทยยิมซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน ...
27/08/2013

2014.05.17-18 งานเทศกาลไทยครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของไทยในกรุงโตเกียว จัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 15 ขึ้น ... ... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ผ่านอาหาร ผลไม้ไทย สินค้าไทย ดนตรีนาฏศิลป์ไทย และหัตถกรรมไทย ...
21/05/2014

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงโตเกียว และ 3 จังหวัดในเขตปริมณฑล เป็นครั้งที่ 2

... 2564มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 1. ขอความร่วมมือร้านอาหารและเครื่องดื่มหยุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เวลา... ... โดยรัฐบาลจะให้เงินชดเชยกับร้านที่ให้ความร่วมมือ ไม่เกิน 1.8 ล้านเยน/ร้าน/เดือน 2. ขอความร่วมมือภาคเอกชนอนุญาตให้พนักงานทำงานจากบ้าน... ... สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date