Search

 
Found: 19

อัครราชทูตเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทอดกฐินวัดป่าพุทธรังษีโตเกียวประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว

... ได้รับมอบหมายจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทอดกฐินวัดป่าพุทธรังษีโตเกียวประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว อำเภอฮาจิโอจิ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ...

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดวัดป่าพุทธรังษี อิบารากิ

... ได้มอบหมายให้นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดวัดป่าพุทธรังษี อิบารากิ (ที่อยู่ 64 Kamiwake, Chigusei-shi, Ibaraki-ken) ซึ่งเป็นสาขาของวัดป่าพุทธรังษี โตเกียว เมื่อวันอาทิตย์ที่ ...

ประกาศขอเชิญเข้าร่วมประกวดราคาก่อสร้าง จากวัดป่าพุทธรังษี โตเกียว

วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว มีความประสงค์จะจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารโดยเร่งด่วน จึงขอเชิญบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาก่อสร้าง ...

เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาคและภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาคและภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ ...

อัครราชทูตเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 อัครราชทูต นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว เพื่อเสริมสร้างความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และความเข้มแข็งของชุมชนไทยต่อไป เมื่อวันที่ ...

อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว

... บุนนาคได้มอบหมายให้นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว เพื่อเสริมสร้างความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และความเข้มแข็งของชุมชนไทยต่อไป เมื่อวันที่ ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นตัวแทนฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดป่าพุทธรังษี อิบารากิ

... ได้มอบหมายให้นายวิเชียร สรสิริ เลขานุการเอก เป็นตัวแทนฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดป่าพุทธรังษี อิบารากิ จังหวัดอิบารากิ โดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมงานกว่า 400 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ...

12.4 ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

... จังหวะชิบะ และวัดป่าพุทธรังษี กรุงโตเกียววัดปากน้ำนาริตะ จังหวะชิบะวัดปากน้ำนาริตะ จังหวะชิบะ  วัดป่าพุทธรังษี กรุงโตเกียว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ...
20/12/2011

สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว

... ประจำปี 2561 เพื่อสร้างห้องพักใหญาติโยมผู้บวชเนกขัมมะ ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมในวาระต่าง ๆ ณ วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นางปัทมาวดี ...

อัครราชทูตเข้าร่วมงานเปิดและส่งมอบ อาคาร “ญาณสังวร อนุสรณ์ไทย-ญี่ปุ่น” ณ วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว

... เดินทางไปร่วมพิธีเปิดและส่งมอบอาคาร “ญาณสังวร อนุสรณ์ไทย-ญี่ปุ่น” เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี แห่งความสัมพันธ์ ณ วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว เมืองฮาจิโอจิ กรุงโตเกียว เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date