Search

 
Found: 62

เอกอัครราชทูตฯ บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ณ จังหวัด Fukui

... ผู้ว่าราชการจังหวัด Fukui และนาย Tatsuo Kawada ประธานหอการค้าจังหวัด Fukui และเยี่ยมชม 1) พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ซึ่งมีโครงการขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ร่วมกับประเทศไทยที่ จ. นครราชสีมา  2) บริษัท ...
01/04/2010

ประวัติของพระพุทธอนาวรณญาณ

... จำกัด(มหาชน) พิธีประดิษฐาน พระพุทธอนาวรณญาณ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้มีขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2545 เวลา 10.00 น. ขอให้ พระพุทธอนาวรณญาณ ซึ่งเป็นเครื่องหมายหนึ่งแห่งพระรัตนตรัย ...
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7
  relevance date