Search

 
Found: 48

งานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนไ 2017

... ได้มอบหมายให้นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนไ ครั้งที่ 5 ณ สวนสาธารณะโคโตไ เมืองเซนไ โดยมีนางเอมิโกะ โอคุยะมะ นายกเทศมนตรีเมืองเซนไ ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนไ ครั้งที่ 4

... บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมทั้งภริยา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนไ ครั้งที่ 4 ณ สวนสาธารณะโคโตไ เมืองเซนไ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนไ ครั้งที่ 7

... มิถุนายน 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนไ ครั้งที่ 7 ณ สวนสาธารณะโคโตไ เมืองเซนไ โดยมีนาง คาซึโกะ โคโอริ นายกเทศมนตรีเมืองเซนไ และนายมาซาโนริ ...

งานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนไ 2018

... ได้มอบหมายให้นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนไ ครั้งที่ 6 ณ สวนสาธารณะโคโตไ เมืองเซนไ โดยมีนาง คาซึโกะ โคโอริ นายกเทศมนตรีเมืองเซนไ เมื่อวันที่ ...

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือผู้ว่าราชการจังหวัดมิยากิ และนายกเทศมนตรีเมืองเซนไ

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมทั้งภริยา และคณะ ได้เดินทางเยือนเมืองเซนไ จ.มิยากิ โดยได้เข้าพบหารือกับนายโยชิฮิโระ มุระอิ ผู้ว่าราชการจังหวัดมิยากิ และนางเอะมิโกะ ...
10/06/2016

2013.12.4 เอกอัครราชทูตร่วมงานเลี้ยงรับรองพิธีเปิดเที่ยวบินกรุงเทพฯ-เซนไ

... เอกอัครราชทูต เข้าร่วมและกล่าวในงานเลี้ยงรับรองพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ-เซนไ ของ บมจ. การบินไทย ณ โรงแรม Westin อำเภอเซนไ จังหวัดมิยากิ โดยมีนายวิโรจน์ ศิริโหราชัย ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขายภูมิภาค ...
12/12/2013

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนไ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนไ ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้น ณ สวนสาธารณะโคโตไ เมืองเซนไ จังหวัดมิยากิ ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน ...
27/06/2015

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนเมืองเซนไ จังหวัดมิยากิ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เดินทางเยือนเมืองเซนไ จังหวัดมิยากิ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบนายโยชิฮิโระ มูราอิ ผู้ว่าราชการจังหวัดมิยากิ ...
07/06/2019

2013.09.26 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เยือนจังหวัดมิยากิ

... โดยได้เข้าพบหารือกับนายโยชิฮิโร มุราอิ ผู้ว่าราชการ จังหวัดมิยากิ และนางสาวเอมิโกะ โอคุยามะ นายกเทศมนตรีเมืองเซนไ(เอกอัครราชทูตฯ มอบของขวัญแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดมิยากิ)ในการหารือดังกล่าว ทางจังหวัดมิยากิได้ขอบคุณประเทศไทยที่ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอันมากในช่วงที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ...
27/09/2013

สมาคมมิตรภาพเศรษฐกิจเซนไ - ไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นาย อาเบะ ประธานสมาคมมิตรภาพเศรษฐกิจเซนไ - ไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เนื่องในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ จะครบวาระการทำงานสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ...
18/10/2019
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date