Search

 
Found: 196

เอกอัครราชทูตฯ พบปะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น

... และประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย โดยได้หารือเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจไทย และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขไทยและญี่ปุ่น ก่อนที่นายชิโอซากิ จะเดินทางไปเมืองไทยในวันที่ ...
27/09/2015

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มสมาชิกมิตรภาพรัฐสภาแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น

... ให้เข้าร่วมการประชุมเพื่อกล่าวคำปราศรัยเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศไทยใน ปัจจุบัน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเกี่ยวกับการเมืองไทย สถานการณ์เศรษฐกิจไทย และแนวทางที่ไทยจะสามารถร่วมมือกับญี่ปุ่นได้ในอนาคตเพื่อพัฒนาอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขงทั้งนี้ ...
17/06/2015

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.คะนะกะวะ

... สมาชิกจังหวัดคะนะกะวะ โดยได้บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยและญี่ปุ่น รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจไทย ในการเยือนดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับนายยุจิ คุโระอิวะ (Yuji Kuroiwa) ผู้ว่าราชการจังหวัดคะนะกะวะ ...
08/09/2015

วิทยาลัยการทัพบกเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

... หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว คุณเกตสุดา สุประดิษฐ์ หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำกรุงโตเกียว และคุณกฤษดา อักษรวงศ์ อัครราชทูต   ที่ปรึกษา ร่วมบรรยาย
16/03/2010

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เยือนญี่ปุ่น

... เพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านความร่วมมือเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ
03/06/2015

2012.03.21 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน FEC

... ได้รายงานผลการเยือนประเทศไทยและพม่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ให้เอกอัครราชทูตรับทรบ โดยมีหัวหน้าสำนักงานด้านเศรษฐกิจแต่ละท่านเข้าร่วมในการประชุมด้วย
24/04/2012

2012.02.20 เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ JTBF

... Business Forum (JTBF) นำโดยนายเทสุเกะ คิตายามะ ประธาน JTBF และประธานธนาคาร Sumitomo Mitsui โดยมีหัวหน้าสำนักงานฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูต หรือผู้แทนเข้าร่วมในงานด้วย JTBF ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้บริหารบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นที่เคยประจำการในประเทศไทยได้รายงานผลการเยือนประเทศไทยในเดือนมกราคม ...
14/03/2012

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือนายธนาคารระดับสูงของญี่ปุ่น

... Chairman of Keidanren ด้วย เพื่อทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงสถานะและทิศทางการลงทุนของของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย และนักลงทุนไทยในประเทศญี่ปุ่น
02/09/2016

คณาจารย์และนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... อัครราชทูตภัควัต ตันสกุล ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นรวมถึงสภาพเศรษฐกิจและนโยบายของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน
12/02/2016

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 72 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา ยังได้บรรยายสรุปภาพรวมด้านเศรษฐกิจให้แก่คณะได้รับฟังในโอกาสนี้ด้วย
นปส.
07/06/2019
Pages: Prev. 1 ... 11 12 13 14 15 ... 20 Next
  relevance date