Search

 
Found: 196

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมบรรยายในสัมมนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมศักยภาพความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น”

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าร่วมสัมมนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมศักยภาพความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น” ซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ...

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่รองปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น

... พวงเกตุแก้วเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายทาคายูกิ อูเอดะ รองปลัดฝ่ายการต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในด้านการค้า ...

2012.03.23 เอกอัครราชทูตบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจไทยหลังอุทกภัย”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ กล่าวบรรยายในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยหลังอุทกภัย” ในการสัมมนาซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ...
24/04/2012

เอกอัครราชทูตฯ จัดประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น

... ตุลาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ ประชุมหารือกับ อธิบดีกรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าผู้อำนวยการกองเอเชียและแปซิฟิกจากกรมนโยบายการค้า และคณะจากกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ...
26/10/2011

2013.10.21 เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือรองปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น

... เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบหารือนายโนริฮิโกะ อิชิกุโระ รองปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (ดูแลเรื่องระหว่างประเทศ) เพื่อทำความรู้จักหลังจากที่นายอิชิกุโระ ...
22/10/2013

2013.07.30-31 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดโทยามะ

... ได้เดินทางเยือน จ.โทยามะ เพื่อพบปะกับผู้แทภาครัฐระดับสูงและภาคเอกชน รวมทั้งบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ให้แก่นักธุรกิจและผู้สนใจใน จ. โทยามะ ในระหว่างการประชุมประจำปีครั้งที่ ...
02/08/2013
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 20 Next
  relevance date