Search

 
Found: 207

เอกอัครราชทูตฯ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น

... และได้ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นอย่างครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน ในระยะเวลาที่เอกอัครราชทูตนายบรรสานได้ปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตฯ ...

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมโครงการอิชิโนเซกิ โซล่า เพาเวอร์ 1 จีเค

... ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับท้องถิ่น พร้อมแสดงความหวังว่าโครงการลงทุนของ GPSC จะมีส่วนช่วยในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับเมืองอิชิโนเซกิ และจังหวัดอิวาเตะ GPSC เป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99 ในบริษัทอิชิโนเซกิ ...

เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมไซตามะ-ไทย

... ไทยและญี่ปุ่นยังเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยมีความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น และในโอกาสที่จะครบ 130 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในปี ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบรางวัล Nakasone Yasuhiro Award

... นั้นได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการสร้างสันติภาพและเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าในระดับนานาชาติด้าน การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง รศ. ดร. อนวัชฯ เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ ...
06/07/2018

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.โททโทริ

... และชี้แจงสถานการณ์การเมืองไทย รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะหารือและเยี่ยมชมกิจการของบริษัทชั้นนำของ จ.โททโทริ ...
10/11/2014

งานเทศกาลไทย ณ เมืองฟูกูโอกะ ครั้งที่ 1

... ซึ่งจะเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เนื่องจากจังหวัดฟูกูโอกะเป็นท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม กอปรกับจังหวัดฟูกูโอกะยังมีความร่วมมืออันยาวนานกับประเทศไทย ...

เอกอัครราชทูตเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ "Symposium: Towards the 50th Anniversary of ASEAN - ASEAN - Japan Relations and Regionalism"

... "มุมมองของอาเซียนต่อความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น" ซึ่งมีความใกล้ชิดและเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่ครอบคลุมรอบด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคม และการพัฒนาในภูมิภาค ซึ่งญี่ปุ่นสามารถขยายบทบาทในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ...
07/10/2016

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวปาฐกถาในการประชุมสามัญประจำปีสมาคมมิตรภาพอาคิตะ - ไทย

... เนื่องจากได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม พร้อมคณะนักธุรกิจ และสื่อมวลชน ญี่ปุ่น รวมเกือบ 600 คน ระหว่างวันที่ ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ผลักดันความร่วมมือหลายมิติกับจังหวัดอาคิตะ

... และการขึ้นทรงราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศไทย ซึ่งมีเสถียรภาพและความมั่นคง เอื้ออำนวยสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ ...
10/01/2017

เอกอัครราชทูตฯ ผลักดันการลงทุนไทยในญี่ปุ่น

... โดยที่ประชุมเห็นพ้องเกี่ยวกับทิศทางการลงทุนจากไทยที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในประเทศของญี่ปุ่น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวมานาน ขณะที่นักลงทุนญี่ปุ่นไม่มีความเชื่อมั่นในการขยายการลงทุน ...
Pages: Prev. 1 ... 17 18 19 20 21 Next
  relevance date