Search

 
Found: 204

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเคดันเรน

... ที่ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและญี่ปุ่นในหลายประเด็น เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ...

2013.08.06-09 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดกิฟุ และจังหวัดไอจิ

... ได้เดินทางเยือน จ.กิฟุ เพื่อพบปะกับผู้แทนภาครัฐระดับสูงและภาคเอกชน รวมทั้งบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ให้แก่นักธุรกิจใน จ.กิฟุ และ จ.ไอจิ ณ สัมมนา Regional Conference on Thailand and Indonesia in Gifu และ Regional Conference ...
06/08/2013

2012.05.29 ออท.เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 ฝ่าย (กกร.)

... เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 ฝ่าย (กกร.) ที่เดินทางมาร่วมการ ปช. คณะกรรมการร่วมด้านการค้าและเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นครั้งที่ 22 ร่วมกับ Keidanren เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 55 ในการนี้ อท. ฝ่ายเศรษฐกิจและการลงทุน ...
06/06/2012

เอกอัครราชทูตฯ บรรยายในงานสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการไปลงทุนในไทย

... เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงสภาพของการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงแนวโน้มในอนาคตของเศรษฐกิจไทยและญี่ปุ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับผู้นำในประเทศเอเชียเข้าร่วมประชุมนานาชาติ International ...

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับผู้นำในประเทศเอเชีย ได้รับเชิญจาก Nikkei เข้าร่วม Conference ...
30/05/2019

รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เดินทางเยือนญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี (ดูแลด้านเศรษฐกิจ) เดินทางเยือนกรุงโตเกียว เพื่อเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ International Conference on the Future of Asia ครั้งที่ ...
21/05/2015

... เข้าเยี่ยมคารวะประธานกลุ่มรัฐสภาอาเซียน-ญี่ปุ่นและที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจ

... ประธานกลุ่มรัฐสภาอาเซียน-ญี่ปุ่น (Chairman of Japan-ASEAN Inter-Parliamentary Exchange Group) และนาย Hiroto Izumi ที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจ เนื่องในโอกาสการครบวาระของนายบรรสาน บุนนาค ในฐานะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ ...
04/09/2019

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... เพื่อพบหารือกับผู้แทนระดับสูงของภาครัฐ และภาคเอกชนของญี่ปุ่น ตลอดจนบรรยายเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของไทยให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับฟัง เมื่อวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2558 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 21 Next
  relevance date