Search

 
Found: 196

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเคดันเรน

... ที่ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและญี่ปุ่นในหลายประเด็น เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ...

2013.08.06-09 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดกิฟุ และจังหวัดไอจิ

... ได้เดินทางเยือน จ.กิฟุ เพื่อพบปะกับผู้แทนภาครัฐระดับสูงและภาคเอกชน รวมทั้งบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ให้แก่นักธุรกิจใน จ.กิฟุ และ จ.ไอจิ ณ สัมมนา Regional Conference on Thailand and Indonesia in Gifu และ Regional Conference ...
06/08/2013

2012.05.29 ออท.เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 ฝ่าย (กกร.)

... เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 ฝ่าย (กกร.) ที่เดินทางมาร่วมการ ปช. คณะกรรมการร่วมด้านการค้าและเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นครั้งที่ 22 ร่วมกับ Keidanren เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 55 ในการนี้ อท. ฝ่ายเศรษฐกิจและการลงทุน ...
06/06/2012

เอกอัครราชทูตฯ บรรยายในงานสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการไปลงทุนในไทย

... เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงสภาพของการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงแนวโน้มในอนาคตของเศรษฐกิจไทยและญี่ปุ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับผู้นำในประเทศเอเชียเข้าร่วมประชุมนานาชาติ International ...

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับผู้นำในประเทศเอเชีย ได้รับเชิญจาก Nikkei เข้าร่วม Conference ...
30/05/2019

รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เดินทางเยือนญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี (ดูแลด้านเศรษฐกิจ) เดินทางเยือนกรุงโตเกียว เพื่อเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ International Conference on the Future of Asia ครั้งที่ ...
21/05/2015

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... เพื่อพบหารือกับผู้แทนระดับสูงของภาครัฐ และภาคเอกชนของญี่ปุ่น ตลอดจนบรรยายเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของไทยให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับฟัง เมื่อวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2558 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ...

เอกอัครราชทูตฯ นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจฯ พร้อมคณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม พร้อมคณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนจากญี่ปุ่น กว่า 600 คน เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ...
12/09/2017

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น

... สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าพบหารือกับนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ที่กระทรวง METI เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ...

2014.01.28 เอกอัครราชทูตบรรยายพิเศษเรื่อง SME ในสัมมนา Thai Business Seminar ของ SMRJ

... ญี่ปุ่นเข้าร่วมรับฟังกว่า 150 บริษัท รวม 450 คน โดยเอกอัครราชทูตได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของ SMEs ไทยและญี่ปุ่นในเศรษฐกิจไทย เป็นเวลา 40 นาที นอกจากนี้ ยังมีนายฮิโรชิ ทาคาดะ ประธาน SMRJ และนายโทชิยูกิ โยโคตะ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ...
29/01/2014
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 20 Next
  relevance date