Search

 
Found: 206

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... เพื่อพบหารือกับผู้แทนระดับสูงของภาครัฐ และภาคเอกชนของญี่ปุ่น ตลอดจนบรรยายเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของไทยให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับฟัง เมื่อวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2558 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ...

เอกอัครราชทูตฯ นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจฯ พร้อมคณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม พร้อมคณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนจากญี่ปุ่น กว่า 600 คน เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ...
12/09/2017

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น

... สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าพบหารือกับนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ที่กระทรวง METI เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ...

2014.01.28 เอกอัครราชทูตบรรยายพิเศษเรื่อง SME ในสัมมนา Thai Business Seminar ของ SMRJ

... ญี่ปุ่นเข้าร่วมรับฟังกว่า 150 บริษัท รวม 450 คน โดยเอกอัครราชทูตได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของ SMEs ไทยและญี่ปุ่นในเศรษฐกิจไทย เป็นเวลา 40 นาที นอกจากนี้ ยังมีนายฮิโรชิ ทาคาดะ ประธาน SMRJ และนายโทชิยูกิ โยโคตะ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ...
29/01/2014

การปรับอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า สถาบัน International Institute for Management Development (IMD) ประกาศผลการจัดระดับความสามารถในการแข่งขันของ ...
08/06/2016

เอกอัครราชทูตฯ พร้อมรัฐมนตรี METI และคณะฝ่ายญี่ปุ่น เข้าร่วมงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุน

....ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม และคณะนักธุรกิจ และสื่อมวลชนญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุน ...
13/09/2017

อัครราชทูต ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง เข้าร่วมงานแสดงดนตรี "ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ...

... เมษายน 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ อภิบาลศรี อัครราชทูต ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานแสดงดนตรี "ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ...

2012.06.14 งานเลี้ยงอาหารกลางวันธนาคารจูโระคุกับธนาคารกสิกรไทย

... ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สำนักงานประจำกรุงโตเกียว ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ในการนี้ อัครราชทูต อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการลงทุน และอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการคลังได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองดังกล่าวด้วย
26/06/2012

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมรับประทานอาหารกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและฝ่ายญี่ปุ่น

... ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายโนริฮิโกะ อิชิกุโระ รองปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ...
25/04/2015

2012.07.25 คณะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... เอกอัครราชทูตฯ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต และรับฟังข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจและการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ในด้านเกษตรกรรมภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ...
08/08/2012
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 ... 21 Next
  relevance date