Search

 
Found: 234

งานสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “ Thailand: Additional Incentive for Immediate investment in Manufacturing and Development of Medical Related Products” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน และสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม กรุงโตเกียว

... และความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาค (Medical Hub) โดยนาย FUKUOKA Noriyoshi รองผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้า กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายการให้เงินอุดหนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อกระจายห่วงโซ่การผลิต ...
BOI METI
27/05/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ

... สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่วนใหญ่ได้แล้ว หลังจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะค่อย ๆ ขยับระดับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นระยะ โดยขอให้ประชาชนพยายามดำเนินชีวิตแบบใหม่ อาทิ teleworking ล้างมือบ่อย ๆ ...
26/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

... จังหวัดชิบะได้ออกมาตรการภายหลังการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้ o จังหวัดชิบะแบ่งระดับกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ เป็น 4 ระยะ ได้แก่ 1) ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 2) มหาวิทยาลัย โรงเรียนกวดวิชา โรงภาพยนตร์ ...
COVID-19
26/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

... ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ถือว่าเข้มงวดในระดับสากล หลังจากนี้ รัฐบาลจะค่อย ๆ เริ่มดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่ระดับปกติ ภายในกรอบการดำรงชีพแบบใหม่ โดยขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน ...
COVID-19
25/05/2020

มาตรการ METI เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19มาตรการ METI เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการช่วยเหลือวิสาหกิจจขนาดกลางและขนาดย่อมในญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จัดทำโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 ท่านสามารถคลิกอ่านเอกสารด้านล่างได้ ...
COVID-19 METI
21/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2563

... จังหวัดชิบะ 8 คน จังหวัดฮอกไกโด 7 คน และจังหวัดไซตามะ 5 คน ❖ นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้แสดงความกังวลที่ประชาชนเริ่มปฏิบัติตัวผ่อนคลายลง หลังจากที่ได้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน ...
COVID-19
17/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2563

... ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการขอความร่วมมือให้ปิดกิจการ ❖ NHK ได้สำรวจสถานะการดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการขอความร่วมมือปิดกิจการโดยรัฐบาลท้องถิ่น หลังการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ ...
COVID-19
16/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

... ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสถานการณ์ติดเชื้อและระบบสถานพยาบาลในจังหวัด เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจ ให้กลับสู่สภาพเดิมตามลำดับ ❖ ช่วงบ่ายของวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 กรุงโตเกียวได้ประกาศมาตรการ ...
COVID-19
15/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2563

... นายกรัฐมนตรีอาเบะ พร้อมด้วยนาย SUGA Yoshihide เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ นาย KATO Katsunobu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน ...
COVID-19
10/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

... พบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นไม่มากนักและในบางจังหวัดได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการระงับกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้ว ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK    https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/ https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/
COVID-19
09/05/2020
Pages: 1 2 3 4 5 ... 24 Next
  relevance date