Search

 
Found: 204

เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม

... สมาชิกวุฒิสภา เพื่ออำลาที่ตนจะพ้นตำแหน่ง โดยช่วงที่นาย Seko ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่นอย่างมาก ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย

... ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาของทั้งสองประเทศ รวมทั้งประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ อาทิ การลงทุนใน EEC ของบริษัทญี่ปุ่น โดยเฉพาะด้านนวัตกรรม และความร่วมมือด้านการเกษตร ...
17/09/2019

... เข้าเยี่ยมคารวะประธานกลุ่มรัฐสภาอาเซียน-ญี่ปุ่นและที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจ

... ประธานกลุ่มรัฐสภาอาเซียน-ญี่ปุ่น (Chairman of Japan-ASEAN Inter-Parliamentary Exchange Group) และนาย Hiroto Izumi ที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจ เนื่องในโอกาสการครบวาระของนายบรรสาน บุนนาค ในฐานะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ ...
04/09/2019

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะ ครั้งที่ ๑๐

... มีกำหนดจะแสดงละครเวทีประวัติชีวิตและบทบาทของยามาดะ นากามาสะ เรื่อง “ชาวญี่ปุ่นกับสายน้ำ” ส่วนในด้านเศรษฐกิจ ปัจจุบัน มีบริษัทในจังหวัดชิสึโอกะเข้าไปลงทุนในประเทศไทยมากกว่า ๑๐๐ แห่ง นอกจากนั้น ...

คณะจากโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง เพื่อรองรับการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (ปพร.) รุ่นที่ 1เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้เกียรติบรรยายความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ในฐานะหุ้นส่วนด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแก่คณะอีกด้วย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 คณะจากโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ...
23/08/2019

นักเรียนจากมหาวิทยาลัยโตไกเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... ให้การต้อนรับและพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความสนใจและถามคำถามต่าง ๆ อาทิ การลงทุนของทั้งสองประเทศ เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นักศึกษาจำนวน 6 คนจากมหาวิทยาลัยโตไกที่เข้าร่วมหลักสูตรพิเศษในการเรียนภาคฤดูร้อนเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

... ในโอกาสที่ตนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยได้เน้นย้ำถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทย และความต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนการยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ...
30/07/2019

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองของ JTBF

... โดยมีสมาชิกทีมประเทศไทย ประจำกรุงโตเกียว เข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทย รวมถึงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่สมาชิกของ ...
JTBF Party
18/07/2019

ประธานนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จ. ระยอง ได้เข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

... ประธานนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จ. ระยอง ได้เข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และทีมประเทศไทย (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เพื่อประชาสัมพันธ์นิคม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ดร.หลักชัย กิตติพล ประธานนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง ...
08/07/2019

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

... ได้บูรณาการข้อมูลและผลงานการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองที่ญี่ปุ่น รวมถึงแผนงานของหน่วยงานทีมประเทศไทยในระยะถัดไป
Pages: 1 2 3 4 5 ... 21 Next
  relevance date