Search

 
Found: 193

เลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... กรุงโตเกียว ทั้งนี้ APT มีที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1979 โดยข้อริเริ่มของ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) และ International Telecommunication Union (ITU) ซึ่งเลขาธิการ APT มีหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการ ...

2013.05.10 Ambassador witnessed Thai-Nichi Institute of Technology and Kinki University signing MoU on academic exchange and cooperation

... The Ambassador also wished to see the MoU bearing fruitful results in allowing the professors and students of the two parties to gain and exchange knowledge, which would then lead to new ideas and skills for gradually developing Thailand and Japan’s economic development.  
30/05/2013

2013.03.29-31 Ambassador visited Niigata Prefecture to strengthen ties between Thailand and Niigata

... The Ambassador stressed on the cordial ties between Thailand and Japan that lasts 600 years while the Niigata side emphasized the relation between Thailand and Niigata based on the common rice culture. Thailand and Niigata Prefecture also have strong economic relations due to the fact that Niigata is the major producer of rice and agricultural products and has many tourist spots including Ski resort. Therefore, both side express strong will to continue their closer cooperation on trade and tourism ...
24/04/2013

The Ambassador acted as a witness during the ceremony of Nakasone Yasuhiro Award

... field of “Enhancing peace and security in the international community”. The Nakasone Yasuhiro Award is held annually to honor those who greatly contributed to the promotion of peace and international development in the fields of politics, economics, culture, science, and technology, which Assoc. Prof. Anawat is the first Thai who receive the award. Assoc. Prof. Anawat is a part of Thai Network in Japan (TNJ), in addition to assisting the Embassy by giving information to Thai people in ...
06/07/2018

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะนายทะเคะโอะ คะวะมุระ สส. จังหวัดยะมะกุจิ

... ในการนำคณะนักธุรกิจระดับสูงของญี่ปุ่นเยือนไทยเพื่อพบหารือกับผู้นำในรัฐบาลไทยและสำรวจโครงการพัฒนาพื้นที่ Eastern Economic Corridor (EEC) ในเดือนกันยายนนี้

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความร่วมมือกับธนาคาร Shimizu

... พร้อมระบุว่าแผนการขยายธุรกิจในไทยของธนาคารสอดรับกับโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ครบ 130 ปี นอกจากนี้ ได้แนะนำโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ซึ่งเชื่อว่าจะดึงดูดนักลงทุนจากญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก โดยน่าจะรวมถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธนาคารด้วย
12/06/2017

The Ambassador paid a courtesy call on the the Governor of Miyagi Prefecture and the Mayor of Sendai City

... the Royal Thai Embassy aims to strengthen relations between Thailand and various regions of Japan. Especially since next year will mark the 130th year of Japan-Thailand diplomatic relations. The Ambassador explained the current Thai Government’s economic policies and affirmed his determination in supporting commerce, investment, and tourism in Miyagi Prefecture. In 2015, there were approximately 10,000 Thai people visiting Miyagi. The number of Thai tourists has augmented following 2013 when ...
Miyagi Sendai
10/06/2016

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมรัฐมนตรีสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น

... ซึ่งรวมถึงการนำคณะนักธุรกิจระดับสูงของญี่ปุ่นเยือนไทย เพื่อพบหารือกับผู้นำของไทยและสำรวจโครงการพัฒนาพื้นที่ Eastern Economic Corridor (EEC) ในเดือนกันยายน ศกนี้

The Ambassador attended the start-up ceremony of Chau Steel Industry Co., Ltd.’s Hamada solar power plant Phase 2’s construction at Shimane Prefecture

... Japan, and other countries attended the start-up ceremony. Ambassador Bansarn delivered his congratulatory message by stating that many Thai companies have recently invested and done business in Japan and this will contribute to the promotion of the economic ties between Thailand and Japan as well as Thailand and Shimane Prefecture.
24/05/2016

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางเยือนญี่ปุ่น

... ซึ่งระบุถึงความร่วมมือระหว่างกันในการใช้เทคโนโลยีและประสบการณ์ด้านรถไฟของญี่ปุ่นในการพัฒนารถไฟเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ในรูปแบบรถไฟความเร็วสูง และเส้นระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) (กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ / กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-อรัญประเทศ / กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-แหลงฉบัง และเส้นทางอื่นที่อาจร่วมมือกันได้ในอนาคต ...
27/05/2015
Pages: Prev. 1 ... 16 17 18 19 20 Next
  relevance date