Search

 
Found: 213

ผู้บริหารบริษัท Earth Chemical Co.,Ltd เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ได้กล่าวขอบคุณผู้แทนจากบริษัทฯ ดังกล่าว และได้แนะนำให้ทราบถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ ...
20/06/2017

Ambassador joined the Press Conference for ProPak Asia 2010 Road Show to Japan

... companies expressed their indication to withdraw investments from Thailand . The Ambassador also stressed that Thailand has much potential for foreign investments with its well-built financial foundation. Moreover, the Thai Government would implement an economic stimulus package phrase II for the amount of 1.43 trillion baht from 2009-2012 emphasising on infrastructure projects. This could be an opportunity for Japanese investors in Thailand .                   ProPak Asia 2010, to ...
25/02/2010

The Embassy bid farewell to Ambassador Bansarn Bunnag

... organized a commemorative concert by the Royal Bangkok Symphony Orchestra at Suntory Hall as a gift for our Japanese friends. Moreover, Ambassador Bansarn accompanied the delegation of more than 600 Japanese businessman to visit the project of Eastern Economic Corridor (EEC) in Thailand. He was also the Chairman of “Japan through Diplomats’ Eyes” Photo Exhibition which is the project under the patronage of Her Imperial Highness Princess Takamado, where he could contribute as bridge between ...
30/10/2019

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.โททโทริ

... Flight เส้นทางกรุงเทพฯ - โททโทริ ในวันที่ 21 มี.ค. 2558 เอกอัครราชทูตฯ ยังได้บรรยายในสัมมนา Seminar on Thailand - Japan economic relations and investment opportunity in Tottori Prefecture เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการจัดตั้งสำนักของของจังหวัดฯ ...
10/11/2014

Thailand's Monarchy

... from His Majesty's own experimentation and are funded from His private funds. Projects showing satisfactory results are passed on to the Government for further development. During the 50 years of King Bhumibol's reign, Thailand has enjoyed enviable economic growth. With its agrarian base and dynamic private sector as its bedrock, Thailand boasts a complex export-led economy which embraces the latest technologies and includes tourism, agriculture, manufacturing, minerals, and communications.
07/08/2009

สถานเอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นกับจังหวัดฟุคุชิมะ

... ประธานหอการค้าเมืองคุริยะมะ เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทย อาทิ โครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) รวมถึงได้เน้นย้ำความสนใจของฝ่ายไทยที่จะร่วมมือมือกับภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัด ในอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางแพทย์ ...
21/03/2017

เอกอัครราชทูตฯ เตรียมนำทัพผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นเยือนไทยในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ 130 ปี

... 3)การจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย - ญี่ปุ่น และ 4)การเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) ที่จังหวัดชลบุรีและระยอง การดำเนินโครงการในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

... รวมทั้งสร้างความมั่นใจในการสานต่อนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งญี่ปุ่นได้มีส่วนร่วมในโครงการลงทุนต่าง ๆ ใน EEC นี้ด้วย ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมงานเสวนา ...
30/07/2019

Thai Festival 2016 – Discover Thailand’s BEST

... Southern Border Provinces Administrative Center / Vice Governor of Ubonratchathani Province and on the Japan side includes: State Minister for Foreign Affairs, Mr. Seiji Kihara / Vice Govenor of Tokyo, Mr. Nobuhiro Maeda / Director-General for Regional Economic and Industrial Policy Bureau Ministry of Economy, Trade and Industry and Chairman of Japan-Thailand Association (JTA) and Chairman of the Japan-Thailand Business Forum (JTBF), Mr. Teisuke Kitayama. The purpose of the Thai Festival is to promote ...
14/05/2016

การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

... ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (Japan – Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) และเห็นพ้องกันว่า ควรมีการทบทวนทั่วไป JTEPA ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปีของการใช้บังคับ ...
Pages: Prev. 1 ... 18 19 20 21 22 Next
  relevance date