Search

 
Found: 500

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 4 : “ช้างอาทิตย์และช้างอุทัย” คู่ขวัญของความคาดหวัง

... สำหรับวันประสูติของพระธิดาไอโกะในมกุฎราชกุมารนารุฮิโตะแห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น รวมทั้งเพื่อขอบคุณองค์การ The Organisation for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement-International หรือ OISCA ของญี่ปุ่นที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่าในจังหวัดสุรินทร์มากว่า 20 ปี ช้างพลายอาทิตย์ ...

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น

... รวมทั้งเก็บรักษาหนังสือเดินทางไว้ในที่ปลอดภัย แนะนำให้เปิดใช้บริการการโทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ (international roaming)จากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อนการเดินทาง หรือเช่า pocket wifi เพื่อใช้สำหรับการติดต่อในกรณีฉุกเฉินในประเทศญี่ปุ่น ...

สำนักงานในโตเกียว

... Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo. 100-0006 03 3593 0531 (General Manager), 03 3503 3311 (Reservation) 03 3593 0759 บริษัทการบินไทย (ท่าอากาศยานนาริตะ) Room S3154 Passenger Terminal 1 Narita International Airport, Narita-shi 282-0011 04 7634 8329 04 7634 8328 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโตเกียว Bangkok Bank Bldg., 2-8-10 Nishi-shimbashi, Minato, Tokyo 105 03 3503 3333 ...
10/04/2018

Thai Festival 2016 – Discover Thailand’s BEST

... an exhibition in the theme of a Thai Village to promote some of Thailand’s top products and services from various organizations such as, Queen Sirikit Institute, PatPat Shop by The Chaipattana Foundation, Phufa Shop, The Support Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization), Ministry of Commerce, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Ministry of Industry, Tourism Authority of Thailand and Thai Air Asia X. Moreover, there were performances by Thailand’s top ...
14/05/2016

2012.12.18-19 ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการ UNCTAD รับรางวัล Asia Cosmopolitan Awards

... Prize (Special Acknowledgement) Mr. Hadi Soesastro (เสียชีวิตแล้ว) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอินโดนีเซีย อดีตผู้อำนวยการ Centre for Strategic and International Studies แห่งอินโดนีเซีย และมีบทบาทในการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้แล้ว ...
26/12/2012

กล้วยไทย ตอนที่ 1 เรื่อง กล้วย..กล้วย ที่ไม่ธรรมดา

... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และองค์การกล้วยนานาชาติ (INIBAP : International Network for the Improvement of Banana and Plantain) จัดการประชุมกล้วยนานาชาติ ครั้งที่ 1 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติติ์ ...
19/10/2009

Thailand –Japan Relations

... Emeritus). The long history of relations between the Royal Family and Imperial Family essentially underpins the existing close and friendly ties.           Moreover, Thailand and Japan have maintained strategic partnership at bilateral, regional and international levels. The two countries share a common goal of promoting peace and security as well as development of the region. Economically, Japan has been Thailand’s top investor for more than half a century. Thousands of Japanese companies have ...
07/07/2020

Non-immigrant-ED (Education)

... for extension of stay may be requested at the Immigration Office of Thailand. The purpose of visit is to  Study in a private or public educational institute, participate in a training or field trip at  a public entity, state-owned enterprises or international organization, learn or practice Buddhism, study at an  aviation institute. Non-Japanese applicant holding passports of  1. Afghanistan 2. Bangladesh 3. Egypt 4. Iran 5. North Korea 6. Libya 7. Nigeria 8. Palestine 9. Sudan 10. Yemen11....
18/05/2020

Transit Visa

... Double/Triple entry : Six (6) months Application Fee : Single entry : 3,500 Yen Double entry : 7,000 Yen Triple entry : 10,500 Yen The stay for each transit is for thirty(30) days or less and the extension of stay are not allowed. Those who transit at any international airport in Thailand for more than twelve (12) hours must apply for a transit visa even though he or she does not enter the Kingdom. Non-Japanese applicant must apply in person. Non-Japanese applicant holding passports of  1. Afghanistan ...
18/05/2020

Royal Patronage of a people and a culture

... Foundation, but today its help and interest pervade every aspect of village life from medical care to land management and the more judicious use of natural resources. In recognition of her work, Queen Sirikit has been the recipient of a number of prestigious international awards The citation of one of them - the 1979 Ceres Gold Medal of the U.N. Food and Agriculture Organization - offers perhaps the finest, truest praise of all. The Queen, it said, has helped rural communities "look well into their households....
07/08/2009
Pages: Prev. 1 ... 46 47 48 49 50
  relevance date