Search

 
Found: 3
Where: tags — นาโกยา [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย Japan through DiplomatsEyes 2018 ณ เมืองนาโกยา

... กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา และผู้แทนเมืองนาโกยา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย Japan through DiplomatsEyes 2018 ณ เมืองนาโกยา ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 14 ที่บริเวณ Central Gallery ของ Central Park ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 22 มกราคม 2562 ...

งานประกวดภาพถ่าย "Japan through DiplomatsEyes 2018" เมืองนาโกยา

ขอเชิญเข้าร่วมชมงานประกวดภาพถ่าย "Japan through DiplomatsEyes 2018" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 - 21.00 น. (วันสุดท้ายเปิดถึงเวลา 17.00 น.) ที่ Central ...

เจ้าหญิงทาคามาโดะ เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นองค์ประธานในการตัดสินการประกวดภาพถ่าย “Japan through DiplomatsEyes” ประจำปี ๒๕๖๑

... โดยรูปถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำไปจัดแสดงในนิทรรศการ “Japan through DiplomatsEyes” ซึ่งจะจัดขึ้นที่ Roppongi Hills Café ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ ต.ค. ๒๕๖๑ และหลังจากนั้นจะนำไปจัดแสดงที่เมืองนาโกยา เมืองโกเบ เมืองโยโกฮามา และฮอกไกโดเป็นลำดับต่อไป
  relevance date