Search

 
Found: 11
Where: tags — งานเทศกาลไทย [x]

งานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได 2016

ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 จะมีการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ครั้งที่ 4 ขึ้นที่ลานสวนสาธารณะโคโตได เมืองเซนได ระหว่างเวลา 10.00-20.00 น. (วันเสาร์) และ 10.00-19.00 น. (วันอาทิตย์)โดยในงานจะมีการออกคูหาของร้านอาหารไทย สินค้าและบริการของไทย และการแสดงบนเวทีทั้งวัฒนธรรมไทย ...
Pages: Prev. 1 2
  relevance date