Search

 
Found: 2
Where: tags — รองนายกรัฐมนตรี [x]

รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นองค์ปาฐกถาในงานสัมมนาการลงทุนไทย ที่จังหวัดโอซากา

... ซึ่งมีนักลงทุนชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้าร่วมถึง 500 คน โดย ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของไทยในฐานะศูนย์กลางของอาเซียน... ... ไม่ว่าจะเป็นกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ กำหนดการเลือกตั้ และพัฒนาการทางบวกด้าน เศรษฐกิจ... ... เนื่องจากรัฐบาลไทยได้กำหนดให้ปี 2562 เป็นปีแห่งการลงทุนของไทย BOI ได้จัดเตรียมสิทธิประโยชน์พิเศษไว้สำหรับนักลงทุนที่ตัดสินใจลงทุนในปีนี้...

ผู้ว่าราชการจังหวัดวากายามะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน ... ... โดยได้พบหารือและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ... ... เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ซึ่งในโอกาสดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ... ... อย่างรอบด้านจึงได้รับความไว้วางใจและได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 4 และได้เชิญชวนให้บริษัท ...
01/08/2019
  relevance date