Search

 
Found: 13
Where: tags — เกษตรกรรม [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงการเกษตร ป่าไม้และประมงของญี่ปุ่น

... ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านสหกรณ์ไทยและญี่ปุ่น TPP และขอความร่วมมือเรื่อการเปิดตลาดของสินค้าเกษตรกรรมไทยในญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าเยี่ยมคารวะนายฮิโรมิจิ ...

กรรมการผู้จัดการธนาคาร Hokuto เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ได้หารือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อาคิตะ และการส่งเสริมด้าน SME ระหว่างกัน โดยเฉพาะเรื่องเกษตรกรรม

2013.08.26-27 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดนากาโนะ

... รองผู้ว่าราชการจังหวัดนากาโนะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจังหวัดนากาโนะ และได้ศึกษาดูงานผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรมของญี่ปุ่นที่สามารถต่อยอดกิจการของตนไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปและบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันในภาคการเกษตรจาก ...
03/09/2013

2013.08.31 เอกอัครราชทูตฯ ร่วมงานเทศกาลไทยในชิสึโอกะ

... เพื่อหารือเกี่ยวกับการยกระดับความสัมพันธ์ของไทยและ จ.ชิสึโอกะ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และความร่วมมือทางวิชาการและภาคเกษตรกรรม เป็นต้น  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมภริยา ...
04/09/2013

นายกเทศมนตรีเมืองชิโมะซึมะ จ. อิบารากิ เข้าพบเอกอัครราชทูต

... ผ่านห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ อนึ่ง เมืองชิโมะซึมะ มีลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศไทยซึ่งเน้นด้านเกษตรกรรมเหมือนกัน ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ลูกสาลี่ แตงโม เมลอน และมะเขือเทศ เป็นต้น

รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนจังหวัดวากายามะ

... เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากจังหวัดวากายามะไปยังประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร การแปรรูปอาหาร และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ซึ่งจังหวัดวากายามะมีศักยภาพ และเป็นจังหวัดที่ผลิตผลไม้มากที่สุดในญี่ปุ่น โดยภายหลังการหารือ ...

กิจกรรมจิตอาสา : มณฑลทหารบกที่ 33 นำทหารจิตอาสา พร้อม เทศบาลตำบลชมภู นักเรียน รร.สารภีพิทยาคม กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำทำฝายไม้ไผ่กั้นน้ำ

... และเพื่อเป็นจุดสาธิตในการควบคุมความเร็วการไหลของน้ำให้ช้าลงในช่วงฤดูฝน ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในฤดูแล้ง ช่วยการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม และยังช่วยส่งเสริมการเก็บกักอินทรีย์วัตถุไว้ในแหล่งน้ำให้เพิ่มปริมาณมากขึ้น ...
01/10/2020

รองอธิบดีกรมการจัดหางานเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เพื่อแก้ไขปัญหาการลดลงของจำนวนประชากรและการขาดแคลนแรงงาน โดยในเบื้องต้น 5 สาขาที่จะมีการเปิดรับแรงงานต่างชาติ ได้แก่ 1) ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 2) เกษตรกรรม 3) ธุรกิจให้บริการด้านบริบาล / พยาบาล 4) ก่อสร้าง และ 5) ธุรกิจการต่อเรือ ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสใหม่สำหรับแรงงานจากประเทศไทย ...

ผู้อำนวยการบริหารบริษัทสหกรณ์ญี่ปุ่นพร้อมคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เพื่อรายงานข้อมูลและสถานการณ์ทางการค้าของบริษัทฯ ต่อเอกอัครราชทูตฯ บริษัทสหกรณ์ญี่ปุ่น หรือ Japanese Consumer’s Co-Operative Union ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ และอาหารแปรรูปจากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเพื่อจำหน่ายแก่สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศญี่ปุ่น ...

นายกเทศมนตรีเมืองคะโทะริ จังหวัดชิบะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอาหารและสินค้าเกษตร เนื่องจากไทยกับจังหวัดชิบะมีพื้นฐานทางด้านเกษตรกรรมเหมือนกัน ขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอความร่วมมือนายกเทศมนตรีฯ ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date