Search

 
Found: 7
Where: tags — เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย Japan through DiplomatsEyes 2018 ณ เมืองนาโกยา

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ในฐานะประธานคณะกรรมการการจัดประกวด Japan through DiplomatsEyes พร้อมภริยา ร่วมกับ นาย Kazuya Tsugimatsu ประธานบริษัท Central ...

เจ้าหญิงทาคามาโดะเสด็จเป็นประธานในงานแนะนำการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through DiplomatsEyes” ประจำปี 2562 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

... ได้เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อเป็นองค์ประธานในการเปิดงานแนะนำการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through DiplomatsEyes” ซึ่งเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการประกวดภาพถ่ายฯ โดยมีเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานกว่า ...

เจ้าหญิงทาคามาโดะเสด็จเป็นประธานในงานแนะนำการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through DiplomatsEyes” ประจำปี ๒๕๖๑ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

... ได้เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อเป็นองค์ประธานในการเปิดงานแนะนำการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through DiplomatsEyes” ซึ่งเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการประกวดภาพถ่ายฯ โดยมีเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานกว่า ...
19/04/2018

เอกอัครราชทูตโรมาเนียเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดการประกวดภาพถ่าย Japan through DiplomatsEyes

... Eyesซึ่งเจ้าหญิงทาคามาโดะแห่งญี่ปุ่นทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ การจัดประกวดภาพถ่าย Japan through DiplomatsEyes เริ่มขึ้นเมื่อปี 2541 มีวัตถุประสงค์ให้นักการทูตต่างประเทศที่ประจำการในญี่ปุ่นได้ถ่ายทอดเรื่องราวและความประทับใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านทางภาพถ่ายเพื่อนำไปจัดแสดงนิทรรศการให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นได้ชื่นชมและมองเห็นญี่ปุ่นในแง่มุมที่แตกต่างออกไป ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างความสนิทสนมใกล้ชิดระหว่างนักการทูตต่างประเทศและสังคมญี่ปุ่น ทั้งนี้ เมื่อปี 2561-2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ...

เจ้าหญิงทาคามาโดะ เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงานประกวดภาพถ่าย Japan through Diplomats' Eyes

... เพื่อเป็นองค์ประธานในการประชุมคณะกรรมการการจัดงานประกวดภาพถ่ายของคณะทูตต่างประเทศในญี่ปุ่น "Japan through Diplomats' Eyes" ซึ่งเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการฯ โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดหัวข้อสำหรับการจัดประกวดภาพถ่ายในปี ...

ผู้อำนวยการ Intercultural Research Insitiute ของศาลเจ้าเมจิ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ผู้อำนวยการของ Intercultural Research Insitiute ของศาลเจ้าเมจิ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เนื่องในโอกาสปีใหม่และขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการจัดงานนิทรรศการภาพถ่าย Japan through Diplomats' Eyes 2018 ณ Meiji Memorial Picture Gallery กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ...
25/01/2019

เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค พ้นจากตำแหน่ง

... ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมอำลา เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และคุณยุพดี บุนนาค ... ... เอกอัครราชทูตบรรสานได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through DiplomatsEyes” ซึ่งเป็นโครงการในพระอุปถัมภ์ของเจ้าหญิงทาคามาโดะแห่งญี่ปุ่น ...
  relevance date