Search

 
Found: 1
Where: tags — Nikkei [x]

รองนายกสมคิดฯ กล่าวปาฐกถาในการประชุม Nikkei

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 60 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถา หัวข้อ "Globalism at Crossroads - Asia's next move" ในการประชุม the International Conference on the Future of ...
06/06/2017
  relevance date