Search

 
Found: 1
Where: tags — Nishimura Yasutoshi [x]

รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เยือนญี่ปุ่น (16-19 ก.พ. 2563)

... อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ... ... ในการเยือนครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เข้าพบหารือกับ นาย Nishimura Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ...
  relevance date