Search

 
Found: 1
Where: tags — Phuket Sandbox [x] ลงทะเบียนกลับไทย [x]

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทยตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

... เอกสารการจองโรงแรม/สถานที่กักกันช่องทางการจองที่ได้รับอนุญาต (Authorized Platform) (1)  https://entrythailand.go.th   การจองสถานที่กักกันผ่านเว็บไซต์นี้จะปรากฏข้อมูลการจองบนแบบฟอร์มยืนยันการเดินทางของระบบ ... ... :กรณีเข้าร่วมโครงการนำร่องด้านการท่องเที่ยว (เช่น Phuket Sandbox) ( คลิกเพื่อดูรายละเอียดรายชื่อพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ...
  relevance date