Search

 
Found: 24

ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย ทั้งสองฝ่ายจะไปมาหาสู่กันมากขึ้น และต่อยอดความสัมพันธ์ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย

... ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาของทั้งสองประเทศ รวมทั้งประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ อาทิ การลงทุนใน EEC ของบริษัทญี่ปุ่น โดยเฉพาะด้านนวัตกรรม และความร่วมมือด้านการเกษตร โดยปัจจุบันจังหวัดเอฮิเมะ ...
17/09/2019

คณะคณาจารย์และนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 61 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... คณะยังได้รับฟังสรุปเกี่ยวกับด้านต่างๆ อาทิ นโยบายการทหาร ด้านแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น การลงทุนและการท่องเที่ยว จากหัวหน้าสำนักงานประจำกรุงโตเกียว
19/12/2018

งานเทศกาลไทย ณ เมืองฟูกูโอกะ ครั้งที่ 1

... ตุลาคม 2561 เนื่องจากจังหวัดฟูกูโอกะเป็นท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม กอปรกับจังหวัดฟูกูโอกะยังมีความร่วมมืออันยาวนานกับประเทศไทย ...

นายกสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย ของ สจ. คานากาวะ นำคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูตฯ

... ระบุว่าในช่วงเดือนเม.ย. - พ.ค. 61 จะนำคณะผู้บริหารและสมาชิกสมาคมฯ เดินทางเยือนไทย เพื่อศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และด้านสังคม ขณะเดียวกัน จะนำยาสีฟันจำนวน 6,000 หลอด อภินันทนาการจากบริษัท Nippon Zettoc ไปบริจาคให้กับมูลนิธิสำหรับผู้ด้อยโอกาสต่าง ...
24/11/2017

เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดโอกินาวะ

... ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่นซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยริวกิวและสุโขทัยของไทย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมข้าราชการทีมประเทศไทยเยือน ...

เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดฮิโรชิมะ

... อย่างต่อเนื่องเพื่อหารือกับผู้แทนระดับสูงของจังหวัด รวมถึงเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย ในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เมื่อปี 2559 มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับฮิโรชิมะ เท่ากับประมาณ 158,...
24/05/2017

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือรองประธานบริษัท Marubeni

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับนาย Michihiko Ota รองประธานบริษัท Marubeni Corporation เพื่อประชาสัมพันธ์การลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงเพื่อติดตามผลการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา เมื่อวันที่ ...
Marubeni
21/07/2016

กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาวะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในจังหวัดโอกินาวะ เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างกัน อนึ่ง กสม. Sakumoto เข้าดำรงตำแหน่ง กสม. ณ เมืองนาฮา ตั้งแต่ปี ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุคุโอกะเข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูตฯ

... เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดฟุคุโอะกะกับไทยให้ยิ่งแน่นแฟ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการค้า การลงทุน การแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การเตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุ และความร่วมมือในด้านศิลปะวัฒนธรรม ...
23/06/2016
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date