Search

 
Found: 10

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมการประชุมสหประชาชาติระดับโลกเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 (3WCDRR) ที่เมืองเซนได

... นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่ เกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้หารือกันในระหว่างการเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ เช่ ความร่วมมือด้านระบบราง การพัฒนารถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การพัฒนาโครงการทวาย การเปิดตลาดสินค้าภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่ (JTEPA) และความร่วมมือด้านความมั่นคง ...
13/03/2015

พล.อ.อ. ประจินฯ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

... พร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นตามคำเชิญของรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 26 ... ... รวมถึงการวิจัยและพัฒนา เพื่อแสวงหาลู่ทางใการนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมที่เข้มแข็ง และมีการใช้วิทยาศาสตร์ ...

2014.03.26 คณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

... สถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่ ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2557 การเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นในการนี้ คณะฯ ได้เข้าฟังการบรรยายเรื่องกระบวนการจัดทำร่างกฎหมาย ณ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ...
27/03/2014

2013.08.26 นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

... โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้บรรยายให้คณะรับฟังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่ ด้านการเมือง สังคม และวัฒนธรรม ทั้งนี้ การเยือนญี่ปุ่นของนิสิตทั้งห้าเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวางแผนและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ...
27/08/2013

2013.10.18 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ฟังการบรรยาย ณ สถานเอกอัครราชทูต

... ได้มอบหมายให้นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต บรรยายเรื่องการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้แก่คณะ การเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นในครั้งนี้ คณะฯ ได้ฟังบรรยายเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นจากศาลากลางจังหวัดฮอกไกโด และเรื่องระบบการเลือกตั้งของญี่ปุ่ ...
21/10/2013

2014.03.04 คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภาเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... สถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่ ระหว่างวันที่ 2-7 มีนาคม 2557 การเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นในการนี้ คณะฯ ได้เข้าพบและหารือกับนาย Katsuhiko Eguchi สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมาธิการควบคุมดูแลการบริหารงานภาครัฐ ...
07/03/2014

คณะโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 9 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... และเปิดมุมมองของนักบริหารในประเด็นระดับสากล (Global Issue) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การเกษตร อุตสาหกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ... ... ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 9 ในโอกาสเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูแลงานด้านการพัฒนาญี่ปุ่น และเปิดมุมมองของนักบริหารในประเด็นระดับสากล ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนญี่ปุ่

... โอกาดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ ณ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ เกี่ยวกับเสถียรภาพของรัฐบาลไทย ... ... และประเด็นที่เป็นข้อกังวลของประชาคมระหว่างประเทศ อาทิ สถานการณ์การเมืองในพม่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดอาวุธนิวเคลียร์นอกจากนี้ ...
18/01/2010

รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เยือนญี่ปุ่ (16-19 ก.พ. 2563)

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) นายณัฐพล ... ... สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยคณะ ได้เยือนประเทศญี่ปุ่ ระหว่างวันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563 ในการเยือนครั้งนี้ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสที่ตนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่ เพื่อเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง... ... เรื่อง ทิศทางนโยบายด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของไทยและความต่อเนื่องของ...
30/07/2019
  relevance date