Search

 
Found: 267

คำถามที่พบบ่อย: อยากกลับไทย เมื่อไหร่จะได้กลับ วีซ่าใกล้หมดแล้ว ต้องทำอย่างไร

... องบินเองตามราคาของสายการบินนั้ น ๆ ในเรื่องนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พยายามปรึกษาหาทางออกกั บสายการบินต่าง ๆ เพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องค่าบั ตรโดยสารของคนไทย ในกรณีของ ANA และ JAL  ผู้ที่มีตั๋วเดิมอยู่แล้ว สามารถใช้ตั๋วเดิมได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ในกรณีของสายการบินอื่นๆ อาจต้องจ่ายค่าเปลี่ยนตั๋วเพิ่ ...
03/05/2020

2014.07.26-29 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัดโอกินาวะ

... ได้นำ EM ไปเผยแพร่ในไทย โดยเฉพาะในภาคการเกษตร และเคยมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนา EM Ball ในช่วงที่ไทยเกิดเหตุอุทกภัยเมื่อปี 2554 ตลอดจนยังมีแผนที่จะดำเนินธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพที่ใช้ EM อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตต่อไป ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เดินทางเยือน จ.โอกินาวะ เพื่อร่วมกิจกรรมกงสุญสัญจร ...
29/07/2014

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

... เป็นต้นไป หากต้องการขอสัญชาติไทยและสูติบัตรไทยให้บุตร สามารถยื่นคำร้องขอแจ้งเกิดบุตรได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ... ... เอกสารของบิดามารดาต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น คำร้องนิติกรณ์  สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์... ... จะขอสัญชาติไทยให้กับบุตรที่เกิดในประเทศญี่ปุ่นได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร A. บุตรของคนไทยที่เกิดในประเทศญี่ปุ่น...
27/03/2020

การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น

... ระบุเรื่องการสมรสฉบับจริง ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน และคำแปลภาษาไทย พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด หากสมรสกับคนไทยหรือคนต่าง ชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น ต้องเตรียมหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส หรือคนอินจุริโชเมโชฉบับจริง ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการตางประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน ...
27/03/2020

รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เดินทางเยือนฟุคุโอะกะอย่างเป็นทางการ

... ด้านการนำหุ่นยนต์มาใช้สำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนมีความร่วมมือกับไทยในหลายด้าน อาทิ กีฬา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เมื่อเช้าวันที่ 9 ก.พ. รองนายกสมคิดฯ ได้กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาการลงทุน ... ... ที่กำลังจะตั้งขึ้น จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างไทยกับญี่ปุ่นตอนใต้ในทุกมิติและทุกระดับ ขณะนี้ ...

2013.01.20 งานฉลองวันเกิดอายุครบ 66 ปีแก่ช้างไทย “ฮานาโกะ”

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อุปทูตได้เข้าร่วมในงานฉลองวันเกิดอายุครบ 66 ปีแก่ช้างไทย “ฮานาโกะ” ที่จัดขึ้นโดยสวนสัตว์อิโนคาชิระ กรุงโตเกียว ฮานาโกะเป็นช้างไทยที่ประเทศไทยมอบให้แก่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ ...
23/01/2013

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับมาตรการสำหรับคนไทยที่เดินทางจากญี่ปุ่นกลับไทย

... ภายใน 72 ชั่วโมงแต่ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (หัวข้อ e-mail ขอให้ระบุชื่อผู้ที่เดินทางพร้อมวันเดินทาง)... ... แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย download ได้ที่   http://site.thaiembassy.jp/th/news/announcement/8719/... ... มาตรการดังกล่าวครอบคลุมเมืองใดในญี่ปุ่นบ้าง เฉพาะผู้ที่เดินทางจากกรุงโตเกียวเท่านั้นหรือไม่...
23/03/2020

2013.05.11-12 งานเทศกาลไทยครั้งที่ 14

... ร่วมกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจของไทยในกรุงโตเกียว จัดงานเทศกาลไทย... ... เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ ได้แก่ อาหารไทย ผลไม้ไทย สินค้าไทย... ... ฮามาดะ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ...
31/05/2013

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

... คนไทยที่มาท่องเที่ยวอาจจะเคยสงสัยว่าเพราะอะไรในญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆช่างหาถังขยะได้ยากเหลือเกิน ไม่เหมือนเมืองไทย สาเหตุนั่นก็เพราะว่าที่ญี่ปุ่นมีการรณรงค์ให้เก็บขยะไปทิ้งนั่นเอง จึงทำให้บ้านเมืองเขาดูสะอาดตาอยู่เสมอ ...

ประธานกลุ่มมิตรภาพญี่ปุ่น – ไทย ประจำจังหวัดคะนะกะวะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... หรือช่วงต้นปี 2560 เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับภาคส่วนต่าง ๆ ของไทย ทั้งในด้านการค้าและการลงทุน โดยจังหวัดคะนะกะวะมีอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับแนวหน้าของญี่ปุ่น ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 27 Next
  relevance date