Search

 
Found: 29

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งล่าม สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...

คู่มือแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นจัดทำโดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

คู่มือแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นจัดทำโดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว คู่มือแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นจัดทำโดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ...

คณะจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานเยือนสถานเอกอัครราชทูต

... ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงานนโอกาสนี้ คณะได้รับฟังข้อมูลสถานการณ์แรงงานในประเทศญี่ปุ่นโดย อทป.สุชาดา ชี้เจริญ สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 31 .ค. 60 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ให้การต้อนรับคณะกรมการจัดหางาน ...

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมนวดไทยในญี่ปุ่นได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 59 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมนวดไทยในญี่ปุ่นได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานในต่างประเทศ ...
02/07/2016

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งล่าม สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งล่าม จำนวน 1 ...

... เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมพบปะเกี่ยวกับการจัดส่งผู้ฝึกงานด้านเทคนิคมาทำงานในประเทศญี่ปุ่น

... เกี่ยวกับการจัดส่งผู้ฝึกงานด้านเทคนิคมาทำงานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น JAPAN International Training Cooperation Organization (JITCO) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ...
29/08/2016

2013.09.24-30 โครงการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยเชิงรุกในญี่ปุ่น

... ในการดูแลและคุ้มครองคนไทย รวมทั้งแนวทางการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยในญี่ปุ่น นอกจากนี้ หัวหน้าสำนักงานแรงงานไทยในญี่ปุ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงโตเกียว ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานและการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นเยือนสำนักงานท่องเที่ยว ...
08/10/2013
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date