Search

 
Found: 7

2014.02.02 งานฉลองวันเกิดอายุครบ 67 ปีแก่ช้างไทย “ฮานาโกะ”

... 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ได้เข้าร่วมในงานฉลองวันเกิดอายุครบ 67 ปีแก่ช้างไทย “ฮานาโกะ” ที่จัดขึ้นโดยสวนสัตว์อิโนคาชิระ กรุงโตเกียว ฮานาโกะเป็นช้างไทยที่ประเทศไทยมอบให้แก่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ ...
05/02/2014

2013.01.20 งานฉลองวันเกิดอายุครบ 66 ปีแก่ช้างไทย “ฮานาโกะ”

... มกราคม 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อุปทูตได้เข้าร่วมในงานฉลองวันเกิดอายุครบ 66 ปีแก่ช้างไทย “ฮานาโกะ” ที่จัดขึ้นโดยสวนสัตว์อิโนคาชิระ กรุงโตเกียว ฮานาโกะเป็นช้างไทยที่ประเทศไทยมอบให้แก่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ ...
23/01/2013

งานฉลองวันเกิดอายุครบ 68 ปีแก่ช้างไทย “ฮานาโกะ” ที่สวนสัตว์อิโนคาชิระ

... ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษาและภริยา ได้เข้าร่วมในงานฉลองวันเกิดอายุครบ 68 ปีแก่ช้างไทย “ฮานาโกะ” ที่จัดขึ้นโดยสวนสัตว์อิโนคาชิระ กรุงโตเกียว ฮานาโกะเป็นช้างไทยที่ประเทศไทยมอบให้แก่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ ...
01/02/2015

ภาพวาดสีน้ำมันช้างไทย ฮานาโกะ

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2558 นางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ได้ไปชมภาพวาดสีน้ำมันช้างไทย ฮานาโกะ ที่ห้องแสดงภาพ Un Petit Garage ย่านกินซ่า โดยจัดแสดงขึ้นภายใต้หัวข้อ  Animaless Zoo Project INOKASHIRA ซึ่งวาดโดย น.ส. ...
06/08/2015

อัครราชทูตร่วมไว้อาลัยและวางพวงหรีดให้แก่ช้างฮานาโกะ

... เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเดินทางไปเยือนสวนสัตว์อิโนะคะชิระ เพื่อพบผู้อำนวยการสวนสัตว์ และแสดงความเสียใจต่อการจากไปของช้างฮานาโกะ นอกจากนี้ ได้วางพวงหรีดดอกไม้เพื่อระลึกถึงช้างฮานาโกะในนามสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย

ช้างฮานาโกะ ณ สวนสัตว์อิโนะคะชิระล้มลงแล้ว

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ฮานาโกะ ช้างไทยอายุ 69 ปีได้ล้มลงแล้ว ณ สวนสัตว์อิโนะคะชิระ ซึ่งสร้างความสะเทือนใจต่อประชาชนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ...
Hanako
26/05/2016

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมไว้อาลัยช้างพังฮานาโกะ

... อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และนายชินเวศ สารสาส พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมไว้อาลัยช้างพังฮานาโกะ ที่สวนสัตว์อิโนะคะชิระ กรุงโตเกียว ภายในงานมีผู้เข้าร่วมไว้อาลัยอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ ...
03/09/2016
  relevance date