Search

 
Found: 39

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 Mr. Hiroshi Matsumoto กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่จะไปรับตำแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่ ...
25/04/2019

กิจกรรมการแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติ จ. เชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมชมและสมัครแข่งขันการแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติ จ. เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (Chiang Mai Ginastera International Music Festival and Competition 2017) โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากที่นี่ (คลิก)

เอกอัครราชทูตเป็นพยานลงนามบันทึกความเข้าใจ ม. Juntendo และ มช.

... ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์เอกชนที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นกับคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนจากฝ่ายมหาวิทยาลัย Juntendo นำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ Hideoki ...
11/11/2011

2013.11.1 ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และคณะเดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

      เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 นายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และคณะ ได้เดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจรองรับผู้พำนักระยะยาวชาวญี่ปุ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ...
07/11/2013

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า ได้ยืดเวลาการปิดรับสมัครจาก วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เป็น 30 สิงหาคม กรกฎาคม 2559 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีนานาชาติ ...
09/08/2016

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

... นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตให้การต้อนรับนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ภาคเหนือ ...
02/09/2014

เอกอัครราชทูตเป็นพยานลงนามบันทึกความเข้าใจ ม. Juntendo และ มช.

... ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์เอกชนที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นกับคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนจากฝ่ายมหาวิทยาลัย Juntendo นำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ Hideoki ...
11/11/2011

การประชุม Business Matching ไทย-ญี่ปุ่น (ธุรกิจด้าน long-stay)

... การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อดึงดูดชาวญี่ปุ่นที่เกษียณอายุงานแล้วให้เดินทางมาพักอาศัยระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 50 คน รวมถึง ศ.นพ. ณรงค์ นิ่มสกุล ประธานชมรมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ...
03/12/2014

ประธานสมาคมมิตรภาพยามากาตะ – ไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เนื่องในโอกาสปีใหม่ และรายงานสถานะการดำเนินโครงการปลูกต้นซากุระที่ จ. เชียงใหม่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการก่อตั้งสมาคมฯ และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่าง จ.ยามากาตะกับประเทศไทย ...

เทศกาลนางามาสะมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่30

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต พร้อมด้วยนางภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียวและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date