Search

 
Found: 3
Where: tags — กงสุลสัญจร [x]

2014.07.27 กงสุลสัญจรจังหวัดโอกินาวะ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต นำฝ่ายกงสุลไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยใน จังหวัดโอกินาวะ ณ บุงกะเทมบุสึคัง (Naha-shi Bunka Tenbusukan) อำเภอนาฮะ จังหวัดโอกานาวะ โดยมีคนไทยมาขอรับบริการกงสุลกันอย่างคับคั่ง ...
29/07/2014

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดโอกินาวะ

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจรในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา ... ... ศูนย์ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมประจำจังหวัดโอกินาวะ ดาวน์โหลดรายละเอียด (คลิกอ่าน)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดบริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดโอกินาวะ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมประจำจังหวัดโอกินาวะ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยภายในงานนั้นได้จัดให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร-ครอบครัว ...
  relevance date