Search

 
Found: 4
Where: tags — กระทรวงศึกษาธิการ [x]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กีฬา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น

... เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบหารือกับ นาย Yoshimasa Hayashi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กีฬา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น ในโอกาสการเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 11-13 เม.ย....

รมว.กระทรวงศึกษาธิการเข้าพบ รมว.กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น

... และคณะจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าพบหารือกับนายฮิโระชิ ฮะเสะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กีฬา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาไทย – ญี่ปุ่น ...

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงระหว่าง กศน. กับ MOA International

... ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ กับ MOA International Association และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ ... ... รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ...
03/09/2018

2013.08.02 เอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ UNESCO Biotechnology School in Asia ณ ม.โอซากา

... โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่นต่อไป และขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งญี่ปุ่น (MEXT) และมหาวิทยาลัยโอซากาสำหรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าว ...
06/08/2013
  relevance date