Search

 
Found: 6
Where: tags — งานเทศกาลไทย [x]

2014.05.17-18 งานเทศกาลไทยครั้งที่ 15

... ท่านได้เปิดสัญลักษณ์ครบรอบปีที่ 15 งานเทศกาลไทยร่วมกันคูหาในงานเทศกาลไทยครั้งที่ 15 นี้มีทั้งสิ้นกว่า 180 คูหา ... ... รวมทั้งคูหาการท่องเที่ยวไทย การบินไทย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ โครงการหลวง ...
21/05/2014

2013.10.06 งานเทศกาลไทยในเมืองเซนได ครั้งที่ 1 และ Max Muay Thai World Champion 2013 JAPAN

... เซนได ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคมเป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้มีการท่องเที่ยวระหว่างไทย-เซนได... ... รวมทั้งจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น... ... อัครราชทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทยในเมืองเซนไดครั้งที่...
11/10/2013

งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18

... ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของไทยในกรุงโตเกียว จัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 18 ... ... ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดและในโอกาสครบรอบ ... ... งานเทศกาลไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อสาธารณชนญี่ปุ่น ... ... และบริษัทไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เป็นต้น       สำหรับกิจกรรมบนเวทีประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมไทย ...

เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค พ้นจากตำแหน่ง

... รวมไปถึงการเยือนระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ... ... เอกอัครราชทูตบรรสานยังมุ่งมั่นในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับท้องถิ่นของญี่ปุ่นให้ยิ่งแข็งแกร่ง ... ... ซึ่งนำมาสู่การจัดตั้งสมาคมมิตรภาพระหว่างไทยกับท้องถิ่นต่าง ๆ เพิ่มขึ้น อาทิ จังหวัดอาคิตะ ... ... เมืองเซนได และการขยายการจัดงานเทศกาลไทยไปยังอีกหลาย ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 12

... เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย งานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา เป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลไทยในญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ... ... และยังได้รับความร่วมมือจากสำนักที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว นำมะม่วงเขียวเสวยและโชคอนันต์ซึ่งเพิ่งได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาจำหน่ายในญี่ปุ่นมาแจกให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมด้วย ...
  relevance date