Search

 
Found: 3
Where: tags — งานแถลงข่าว [x]

งานแถลงข่าวเกี่ยวกับงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลไทย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไทยที่จะจัดขึ้นภายในปีนี้ ณ สมาพันธ์ผู้สื่อข่าวญี่ปุ่น (Japan ...

งานแถลงข่าวเกี่ยวกับงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลไทย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไทยที่จะจัดขึ้นภายในปีนี้ ณ สมาพันธ์ผู้สื่อข่าวญี่ปุ่น (Japan ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวงานเทศกาลไทย

... ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำญี่ปุ่น (The Foreign Correspondents Club of Japan: FCCJ) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16 ณ ที่ทำการ FCCJ เอกอัครราชทูตฯ และรองผู้ว่าการการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานเทศกาลไทย ...
14/05/2015
  relevance date