Search

 
Found: 1
Where: tags — จดทะเบียนสมรสในญี่ปุ่น [x]

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว )

... ผมอยากแต่งงานครับพี่ แฟนผมเป็นคนญี่ปุ่น จำเป็นต้องจ้างทนายไหมครับ ผมไม่มีความรู้และไม่มีข้อมูลเลย ... ... จ่ายเฉพาะค่ารับรองเอกสารที่ต้องยื่นผ่านหน่วยงานราชการ เช่น อำเภอ/ กระทรวงการต่างประเทศ/ สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ โอซากา และหากทุกท่านลองท่องคาถา ...
  relevance date