Search

 
Found: 4
Where: tags — นักเรียน [x]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กีฬา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น

... ได้พบหารือกับ นาย Yoshimasa Hayashi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กีฬา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น ... ... (Kosen) ซึ่งมีสาขากว่า 50 แห่งทั่วญี่ปุ่น เพื่อผลิตนักเรียนที่มีศักยภาพเชิงนวัตกรรม ซึ่งไทยต้องการนำแบบอย่างของการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวมาประยุกต์ใช้

นักเรียนโรงเรียน Koiue Junior High School เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... และ ที่ปรึกษา รณิดา ฉ่ำเฉลิม ให้การต้อนรับและถามตอบคำถามต่างๆ ใหลายประเด็น อาทิ อาหารไทย กีฬา วัฒนธรรมไทย เป็นต้น เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียน Koiue Junior High School จังหวัดฮิโรชิมา จำนวน 5 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัคราชทูต ...

นักเรียนโรงเรียน Machida Municipal Sakai Junior High School เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... รณิดา ฉ่ำเฉลิม ให้การต้อนรับและถามตอบคำถามต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษในหลายประเด็น อาทิ อาหารไทย กีฬา วัฒนธรรมไทย เป็นต้น เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียน Machida Municipal Sakai Junior High School จำนวน 6 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัคราชทูต ...
27/01/2017

รมว.กระทรวงศึกษาธิการเข้าพบ รมว.กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น

... ได้เข้าพบหารือกับนายฮิโระชิ ฮะเสะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กีฬา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาไทย ... ... โดยอ้างอิงระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาญี่ปุ่น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักเรียนและบุคลากรด้านอาชีวศึกษา ตลอดจนผลักดันการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรทวิวุฒิ ...
  relevance date