Search

 
Found: 1
Where: tags — นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ [x] รมว. อุตสาหกรรม [x] ฮอกไกโด [x]

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเยือนฮอกไกโด

... เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้ร่วมคณะของ ฯพณฯ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เยือนจังหวัดฮอกไกโด เพื่อพบปะกับผู้นำรัฐบาลท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชนของญี่ปุ่นฮอกไกโด ...
  relevance date