Search

 
Found: 9
Where: tags — รองนายกรัฐมนตรีสมคิด [x]

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้พบหารือกับผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้พบหารือระหว่างอาหารกลางวันกับนายโยชิฮิเดะ สุกะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ...

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... เมื่อวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2558 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ... ... ตลอดจนบรรยายเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของไทยให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับฟัง โดยรองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ ตัดสินใจเลือกญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่เดินทางเยือน... ... และเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของไทย ในระหว่างการเยือน รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ และคณะ มีโอกาสได้พบปะกับระดับสูงของรัฐบาลญี่ปุ่นหลายคน...

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เยือนจังหวัดมิเอะ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับท้องถิ่นของญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ติดตามคณะรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เยือนจังหวัดมิเอะ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับท้องถิ่นของญี่ปุ่นให้ยิ่งแน่นแฟ้น ...

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เข้าร่วมการประชุม International Conference on the Future of Asia ครั้งที่ 22

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 59 เวลา 09.30 น.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุม International Conference on the Future of Asia ครั้งที่ 22 ที่โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ...

รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เยือนญี่ปุ่น (16-19 ก.พ. 2563)

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และได้หารือเกี่ยวกับการมาเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ในเดือนกรกฎาคมนี้ รวมทั้งได้หารือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและท้องถิ่นของญี่ปุ่นอย่างครอบคลุมและรอบด้าน ...

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุนที่นาโกยา

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุน “Thailand Taking Off to New Heights” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ...

เอกอัครราชทูตฯ พร้อมรัฐมนตรี METI และคณะฝ่ายญี่ปุ่น เข้าร่วมงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุน

... Bangkok Marriott Marquis Queen's Park Hotel โดยมี ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน... ... ญี่ปุ่นจะสามารถสนับสนุนไทยอย่างไรได้บ้าง รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ ได้กล่าวเสริมในประเด็นดังกล่าวว่า... ... ได้นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดฟุคุโอกะ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ โดยมีเอกอัครราชทูตฯ...
13/09/2017

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

... กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงโตเกียว โดยมีนายโยชิฮิเดะ สึกะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น กับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วม การหารือครอบคลุมความร่วมมือยุทธศาสตร์เศรษฐกิจรอบด้าน การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย ...
  relevance date