Search

 
Found: 1
Where: tags — วากายามะ [x]

ผู้ว่าราชการจังหวัดวากายามะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน ... ... NISAKA ผู้ว่าราชการจังหวัดวากายามะ และคณะ ร่วมรับประทานอาหารค่ำที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ... ... เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ซึ่งในโอกาสดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ... ... อย่างรอบด้านจึงได้รับความไว้วางใจและได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 4 และได้เชิญชวนให้บริษัท ...
01/08/2019
  relevance date