Search

 
Found: 2
Where: tags — อาวาโมริ [x] จ. โอกินาวะ [x] โอกินาวะ [x]

เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดโอกินาวะ

... เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายทาเกชิ โอนากะ ผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะ นายมิกิโกะ ชิโรมะ นายกเทศมนตรีเมืองนาฮา... ... ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และในช่วงค่ำของวันเดียวกัน... ... โดยมีประธานสมาคมผูู้ผลิตเหล้าอาวาโมริแห่ง จ. โอกินาวะ และผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมด้วย...

กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาวะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาวะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน... ... เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างกัน... ... โดยปัจจุบันเป็นประธานบริษัท Zuisen Distillery จำกัด ซึ่งผลิตเหล้าอาวาโมริที่มีต้นตำรับมาจากประเทศไทย...
  relevance date