Search

 
Found: 1
Where: tags — อาหารแห่งปี 2016 [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลอาหารแห่งปี 2016

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานมอบรางวัล “อาหารแห่งปี 2016” จัดโดย บ.กูรูนาบิ ซึ่งผักชีของไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นอาหารยอดนิยมแห่งปี 2016 จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ...
  relevance date