Search

 
Found: 2
Where: tags — เดินทางเยือนไทย [x]

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะนายทะเคะโอะ คะวะมุระ สส. จังหวัดยะมะกุจิ

... และขอเชิญให้นายคะวะมุระพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-ญี่ปุ่นเดินทางเยือนไทยเพื่อพบหารือกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ... ... ในการนำคณะนักธุรกิจระดับสูงของญี่ปุ่นเยือนไทยเพื่อพบหารือกับผู้นำในรัฐบาลไทยและสำรวจโครงการพัฒนาพื้นที่ Eastern Economic Corridor (EEC) ในเดือนกันยายนนี้

เอกอัครราชทูตฯ เตรียมนำทัพผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นเยือนไทยในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ 130 ปี

... เพื่อร่วมกำหนดการของคณะนักธุรกิจญี่ปุ่น จำนวนประมาณ 500 คน ที่จะเดินทางเยือนไทย ตามคำเชิญของ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ... ... 4)การเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) ที่จังหวัดชลบุรีและระยอง การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ...
  relevance date