Search

 
Found: 6
Where: tags — เทศกาลไทย [x]

2013.10.06 งาเทศกาลไทยในเมืองเซนได ครั้งที่ 1 และ Max Muay Thai World Champion 2013 JAPAN

... ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ได้เข้าร่วมงาเทศกาลไทยในเมืองเซนไดครั้งที่ 1 ณ ... ... คูหาสาธิตและสอนการแกะสลักไทย รวมทั้งคูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ... ... และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย และความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นมากขึ้น     ในค่ำวันเดียวกัน ... ... ซึ่งนอกจากการแข่งขันดังกล่าวจะเป็นการเผยแพร่ให้มวยไทยซึ่งเป็นศิลปะป้องกันตัวประจำชาติไทยเป็นที่รู้จักแล้ว ยังมุ่งส่งเสริมการฟื้นฟูภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นซึ่งได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและสึนามิ  ...
11/10/2013

งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17 เปิดตัวขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่

... ได้มีพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ ... ... ซึ่งเป็นการเชิญชวนชาวญี่ปุ่นให้มาร่วมค้นหาความเป็นเลิศของไทยในด้านต่าง ... ... มีแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานฝ่ายไทย ได้แก่ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ... ... รองราชเลขาธิการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ... ... ประธานสมาคมไทย – ญี่ปุ่ และประธานสมาพันธ์ธุรกิจไทย ... ... รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ ได้กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทย ...

2014.08.30 - 31 งานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะ ครั้งที่ 5

... ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะ ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้ ณ บริเวณถนน อาโอบะ ซิมโบล เมืองชิสึโอกะ  จังหวัดชิสึโอกะ ระหว่างวันที่ ... ... สิงหาคม 2557 โดยสมาคมญี่ปุ่-ไทยจังหวัดชิสึโอกะเป็นผู้จัดงานหลัก สถานเอกอัครราชทูตฯ ... ... อามาโนะ  ประธานสมาคมไทย-ญี่ปุ่นจังหวัดชิสึโอกะ ... ... ยังได้เชิญผู้สาธิตจากกลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่ามาสาธิตวิธีการสานกระเป๋า เพื่อให้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวญี่ปุ่ ...
03/09/2014

เอกอัครราชทูตเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2560 เวลา 11.00 . นายบรรสาน บุนนาค ... ... กรุงโตเกียวเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะครั้งที่ ... ... หนสวนสาธารณะอาโอบะโคเอ็น .ชิสึโอกะ โดยได้รับเกียรติจากนางโยโกะ ... ... อามาโนะ ประธานสมาคมไทย - ญี่ปุ่ จังหวัดชิสึโอกะ ... ... และวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและชื่นชอบประเทศไทยมากขึ้น ...

งานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะ ครั้งที่ 6

... ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะ ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้ ณ บริเวณถนน อาโอบะ ซิมโบล เมืองชิสึโอกะ จังหวัดชิสึโอกะ เมื่อวันที่ ... ... สิงหาคม 2558 โดยสมาคมญี่ปุ่-ไทย จังหวัดชิสึโอกะ เป็นผู้จัดงานหลั และสถานเอกอัครราชทูตฯ ... ... อามาโนะ ประธานสมาคมไทย-ญี่ปุ่ จังหวัดชิสึโอกะ ... ... เพื่อให้ข้าวไทยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไทยเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติมากขึ้น ...
31/08/2015

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 13

... เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ... ... ซึ่งจัดโดยบริษัทยามาโมริ จำกัด บริษัทผู้ผลิตแกงไทยรายใหญ่ในญี่ปุ่ และได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดไอจิ ... ... มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นในหมู่ชาวญี่ปุ่ ... ... การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่ รวมทั้งนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ...
  relevance date