Search

 
Found: 1
Where: tags — เมืองนาฮา [x] กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา [x] สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ [x]

เอกอัครราชทูตฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ มืองนาฮา

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับนาย Takeshi Sakumoto กงสุลกิตติมศักดิ์ มืองนาฮา ที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ในโอกาสการเยือนจังหวัดโอกินาวะอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ...
  relevance date