Search

 
Found: 2
Where: tags — เมืองนาฮา [x] กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา [x]

เอกอัครราชทูตฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับนาย Takeshi Sakumoto กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา ที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ในโอกาสการเยือนจังหวัดโอกินาวะอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ...

กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาวะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 59 นาย Takeshi Sakumoto กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาวะ ... ... ระหว่างกัน อนึ่ง กสม. Sakumoto เข้าดำรงตำแหน่ง กสม. ณ เมืองนาฮา ตั้งแต่ปี 2545 โดยปัจจุบันเป็นประธานบริษัท ...
  relevance date